Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan är skyldig att göra allt för att stoppa mobbning

/

– Skolan har ett tydligt ansvar och ska alltid vara beredd att agera om en elev känner sig kränkt. Skolan ska göra allt som är möjligt för att stoppa mobbning, säger Pelle Matton, på Brottsförebyggarna i Gävle (BIG).

Annons

Förra året ersattes barn- och elevskyddslagen med diskrimineringslagen och en skärpning i skollagen för att öka kraven på skolorna. Alla skolor i Sverige måste, enligt lag, ha en likabehandlingsplan. Ingen elev får diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Det är inte heller tillåtet med psykiska, fysiska, verbala och skriftliga kränkningar eller vuxenkränkningar.

– Tidigare var det svårt för enskilda familjer som stred för mobbade barn. För hur anmäler du att någon ger dig blickar, gör miner och fnyser åt dig? Det är inte olagligt men nu räknas det som psykiska kränkningar enligt skollagen, säger Pelle Matton på BIG, Brottsförebyggarna i Gävle.

Kränkande

Skolan måste jobba förebyggande och ha en åtgärdsplan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

– Planen gäller bara ett år och ska hela tiden uppdateras och användas. Det ska göras återkommande kartläggningar, slutsatser och utvärderingar.

Genom att till exempel kamratstödjare och rektor gör trygghetsvandringar på skolan kan de upptäcka fysiska platser och situationer där mobbning kan förekomma. Det kan vara i omklädningsrum, vid skåpen eller i matkön.

– När det är trångt och många elever kan tjuvnyp delas ut utan att det syns Hur ser det ut på skolgården, får alla vara med? Hur förhåller vi oss till utanförskap? Hur sysselsätter sig eleverna på raster och håltimmar?

Många som är mobbade, skäms över det och berättar ofta inte.

– De kan vara rädda för att det blir ännu värre om de berättar eftersom det inte anses fräckt att skvallra, säger Pelle Matton

Men är du mobbad, vänd dig till en vuxen som du litar på. Det kan vara en lärare, skolsköterska, rektor eller kurator på skolan. Det kan också vara någon vuxen utanför skolan. Alla har rätt att ingripa. Om du inte vågar ingripa ska du rapportera det du ser till skolpersonal.

– Om någon anmäler att det förekommer kränkningar och trakasserier på skolan ska skolan agera omedelbart.

Sätta in en plan

Första steget är att ta reda på alla fakta och fråga ut de inblandade. Prata med föräldrarna och sätta in en åtgärdsplan. Det kan bli aktuellt med anmälan till socialtjänst eller polisen.

– Skolan är sedan skyldig att göra uppföljningar för att se om kränkningarna verkligen har upphört. Den allra sista åtgärden är att flytta mobbaren.

Om skolan inte agerar eller inte gör tillräckligt kan du anmäla det till Barn- och elevombudsmannen (BEO).

Om skolan misskött sig kan BEO kräva skadestånd från skolan.

Mer läsning

Annons