Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolor måste enligt lag ha en handlingsplan mot mobbning

Alla skolor i Sverige måste, enligt lag, ha en systematisk handlingsplan mot mobbning.


Enligt en färsk rapport från Brottsförebyggande rådet minskar handlingsplaner mobbningen i skolan.

Annons

2006 trädde Barn- och elevskyddslagen i kraft som innebär förbud mot all kränkande behandling i skolan. Lagen syftar till att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Lagen kräver att skolan omedelbart utreder och vidtar åtgärder för att förhindra fortsatt mobbning. Kravet på utredning och åtgärder gäller både om ett barn eller en elev kränks av personal eller om kränkningen utförs av andra barn eller elever.

Om lagen inte följs kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig gentemot ett enskilt barn eller en enskild elev. Det är barn- och elevombudet eller diskrimineringsombudsmännen som företräder det enskilda barnet eller eleven i en skadeståndsprocess.

– Förra året fick vi in totalt 450 anmälningar. När vi får en anmälan undersöker vi om skolan har vidtagit alla åtgärder. Om skolan har agerat felaktigt inleder vi en rättslig process och begär skadestånd för barnet, förklarar barn- och elevombudet Lars Arrenius.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort en sammanställning av de senaste 25 årens forskning från hela världen när det gäller hur effektiva handlingsprogram är. I genomsnitt är det 23 procent färre som mobbar och 17 procent färre som blir mobbade då det bedrivs anti-mobbningverksamhet, jämfört med om det inte bedrivs sådant arbete på skolan.

Alla skolor i Gävle har en trygghetsplan eller en likabehandlingsplan som ofta har tagits fram tillsammans med elever, föräldrar och personal. Trygghetsplanen är att ett verktyg för skolans personal, elever samt föräldrar för att motverka mobbning, våld och annan kränkande behandling.

Just nu utreder Skolverket vilka antimobbningsprogram som fungerar bäst i svenska skolor. Resultatet kommer först om två år.

Annons