Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skriftliga omdömen är populärt hos alla

/
  • POSITIVA. Lärarna Helena Hedberg, Gunilla Jacobsson, Eva Häägg och Else Nyrén på Brynässkolan har lagt ned mycket tid och arbete på att hitta en bra form för hur skolans skriftliga omdömen ska se ut. ”Det har blivit tydligare. Omdömena är en del av elevens individuella utvecklingsplan. Tanken är att de ska lyfta eleven och hjälpa eleven att gå vidare i utvecklingen för att nå nya mål”, säger Gunilla Jacobsson.

Höstterminen 2008 infördes skriftliga omdömen från årskurs 1 för alla barn i Sveriges grundskolor.

– Det kändes inte bra när beslutet om skriftliga omdömen kom men ju mer vi har satt oss in i det desto bättre tycker jag att det är, säger Gunilla Jacobsson, lärare på Brynässkolan i Gävle.

Annons

Skriftliga omdömen är inte detsamma som betyg utan ska fungera som underlag för den Individuella utvecklingsplan varje elev har och användas vid utvecklingssamtalen. Läraren ska skriva ned hur det går för eleven i relation till målen i läroplanen. Ett skriftligt omdöme kan utformas på olika sätt. Skolverket har vissa riktlinjer men det är upp till varje enskild skola att bestämma hur omdömena ska se ut. På Brynässkolan har lärarna avsatt mycket tid för att försöka hitta en bra form.

– Vi har diskuterat, läst mycket, tittat på olika förslag och kommit fram till en form som känns bra, säger läraren Eva Häägg.

Ständig utveckling

De har tagit fram ett rutschema där det står vilka mål som eleven ska sträva mot under terminen, sätter upp konkreta mål, gör en bedömning av elevens kunskapsnivå och vilken typ av undervisning som behövs.

– Formen kan aldrig bli färdig. Den måste vara föränderlig om den ska kunna följa eleven, påpekar Gunilla Jacobsson.

– Vi provar det här och gör sedan en utvärdering, säger läraren Helena Hedberg.

Eleverna får skriftliga omdömen i alla ämnen.

– Det som kan vara svårt att veta vilka ord jag ska använda när jag ska tydliggöra målen. Det måste vara tydligt, både för barn och föräldrar, säger Gunilla Jacobsson.

Bättre förberedd

Det skriftliga omdömet skickas hem till elev och vårdnadshavare i samband med att skolan kallar till utvecklingssamtal, en gång per termin eller oftare.

– Med det här upplägget har föräldrar och elever en möjlighet att förbereda sig med frågor och synpunkter. När jag var på samtal med mina barns lärare fick man allt presenterat på mötet. Frågorna kom efteråt när man var hemma igen, säger Eva Häägg.

Eleven ska själv delta vid utvecklingssamtalet.

– Vi ska inte sitta och prata om eleven utan eleven ska leda samtalet och själv berätta hur det går. Eleven får göra en självskattning och bedöma vad han eller hon klarar av och vad vi behöver jobba vidare med, säger läraren Else Nyrén.

Enligt lärarna har föräldrarna varit positiva till skriftliga omdömen.

– De blev glatt överraskade. Nu vet de vad de kan göra för att stötta barnet, eleven vet vad som förväntas och vi visar vilka mål vi jobbar mot.

Mer läsning

Annons