Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vuxna måste bli bättre på att ta barn på allvar

Barn känner inte att det blir tagna på allvar eller bemötta med respekt av vuxna. Det visar en ny undersökning från Barnombudsmannen.
– Alla vinner på att lyssna på barnen, de har ofta bra förslag som är värda att ta tillvara, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Annons

De flesta barn och ungdomar är nöjda med hur de har det hemma men de upplever att vuxna inte respekterar dem på andra håll i samhället, till exempel på bussen, i mataffären, på fritidsgården och på apoteket. Mer än vartannat barn tycker att de inte blir tagna på allvar på vårdcentraler och bara vart sjunde barn känner sig respekterat när han eller hon åker med kollektivtrafiken. Det visar en undersökning som gjorts bland 750 barn. Rapporten presenterades nyligen i Barnombudsmannens årsrapport.

– Barn har rätt till inflytande, det låter fint men kan vara svårt för vuxna att leva upp till i praktiken. Vi måste lyssna mer på barn och allra mest på de barn som sällan kommer till tals. Det som är bra för barn är också bra för de vuxna, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Sverige har lovat att följa FN:s barnkonvention. Den innebär bland annat att varje barn har rätt till utbildning, rätt att uttrycka sina åsikter och rätt till vila och fritid. Barn har också rätt att slippa saker som diskriminering och övergrepp.

Barnombudsmannens uppdrag är enligt lag att se till kommuner, landsting och myndigheter lever upp till FN:s konvention om barns rättigheter.

– Barn är just experter på att vara barn. I alla beslut som rör barn ska beslutsfattare tänka igenom vilka konsekvenser beslutet kan få för barn. Det kan gälla en skolgårds planering eller en ny väg som ska byggas. När föräldrar separerar är det också viktigt att lyssna på hur barnet upplever det.

Kommuner och landsting ska arbeta utifrån barnkonventionen men utvecklingen går för långsamt, anser Barnombudsmannen. Därför har Barnombudsmannen startat en revisionsgranskning av flera kommuner i Sverige, bland annat Älvkarleby för att se hur konventionen efterlevs.

27 maj ska svenska regeringen möta FN:s barnrättskommitté i Genève för att svara på hur Sverige lever upp till barnkonventionen.

Mer läsning

Annons