Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

5 procent fler tar tåget

/
  • MILJÖMÅL. Christina Peterson, miljöinspektör i Älvkarleby kommun, berättar att under 2011 ska de se över vilka områden som är förorenade i kommunen. Det rör sig främst om deponier.

Älvkarleby kommun uppnår hälften av sina 21 miljömål för 2010.

Målet att skapa skuggfria miljöer på skolor och förskolor har inte uppfyllts.

Däremot har kommunen minskat sitt bilåkande med 5 procent.

– Hälften är avklarade. Vi har tre mål som inte är klara, resterande är påbörjade, säger Christina Peterson, miljöinspektör i Älvkarleby.

Annons

2007 antog kommunfullmäktige 21 miljömål som skulle vara uppfyllda till 2010. Christina Peterson framhåller att en orsak att de inte nådde ända fram berodde på resursbrist och att de därför fått prioritera hårt.

Sex områden

Måldokumentet var uppdelat i sex områden; Luft, God bebyggd miljö, Vatten, Strålning, kemikalier och Landskap.

Två konkreta mål var att öka buss/tågresorna med 5 procent, samt att minska antalet körda mil för tjänsteresor med bil med lika mycket. Det har uppfyllts. Älvkarleby kommun har även köpt in miljövänligare tjänstebilar under åren.

Fem hektar ängsmark

Samtliga mål för ”landskap” har uppfyllts. Invånarna har fått mer kunskap om värdefull natur och tack vare skolslåtter finns det i dag fem hektar ängsmark där växt- och djurlivet frodas.

Kemikalieanvändningen har också blivit bättre i kommunen – men alla produkter inom de kommunala verksamheterna har inte bytts ut till miljövänligare alternativ.

Ett mål var att minska strålningen för barnen i kommunen. Det skulle ske genom att inventera utemiljöerna och skapa skuggfria platser. Inventeringen visar att tre av fem förskolor saknar solskydd. Däremot har bristerna inte åtgärdats.

Förorenade områden kvar

Christina Peterson är dock mest missnöjd med att de inte slutfört målet att se över kommunens förorenade områden och deponier, samt att riskklassa dem. I dag finns det 18 kända områden som är förorenade och ett 100-tal platser till som kan vara det.

Magnus Grönberg (S), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden betonar att inventering av riskområden är högprioriterad i år.

Rimliga mål

– Miljömålen var rimligt uppsatt och vi har uppnått en stor del av dem. Flera av dem handlar om att informera och det är ett ständigt pågående arbete som aldrig kommer att bli slutfört. De mål vi inte har uppnått kommer till stor del att klaras av under 2011.

Under våren ska en energirådgivare anställas som ska arbeta för att effektivisera och minska energianvändningen i kommunen.

Mer läsning

Annons