Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Älvkarlebys skolor ska bli bättre

Annons

Årets bästa skolkommun i Sverige har nyligen utsetts.
Älvkarleby kommun kom på 272 plats, 8 platser från slutet. Det här var inte oväntat för oss men ingen ska tro att vi förtroendevalda eller rektorer och lärare sitter med armarna i kors och väntar.
Åtgärder för att analysera och förbättra skolan är i full gång. Ett bevis på effekterna av åtgärder som gjorts har visat sig i resultaten av nationella proven i matematik och svenska årskurs 5, där resultaten har förbättrats rejält.
Vi måste höja lärartätheten i grundskolans tidiga år så att eleverna får hjälp att tidigt bli bra på läsning och skrivning och grundläggande matematik. Kan vi ge eleverna en bra grund att stå på går vidare studier lättare och minskar tidig utslagning som senare kan generera behov av särskilt stöd.
Alla elever ska idag ha en individuell utvecklingsplan som kan nås via internet av elever, vårdnadshavare och lärare. Där kan en dialog om elevens lärande och behov av lärande föras.
Detta kompletterat med utvecklingssamtal är långt mer betydelsefullt för elevers lärande än att tidigt betygsätta elever.
Att dessutom få omdöme i ordning-uppförande och skolk inskrivet i betyg låter som en återgång till svunnen tid.
Betydligt viktigare är:
• Att rektorer och lärare har ett tydligt ledarskap i skolan
• Att skolan präglas av respekt för alla parter
• Att alla parter har höga förväntningar på varandra
• Att goda relationer mellan alla parter byggs
• Att det finns en tydlig gräns mellan förtroendevaldas och verksamhetens beslutsområde
• Att elevers ogiltiga frånvaro ska uppmärksammas från dag 1 för att följas upp med lämpligt stöd/åtgärd.
Älvkarleby kommuns skolor har idag höga lokalkostnader per elev. Det senaste decenniet har skolans lokalbehov minskat på grund av vikande elevunderlag beroende på mindre barnkullar och att elever valt fristående skolor. Att anpassa lokalbehov tar tid och föranleder obehagliga beslut som att lägga ner skolor. Men, skolans pengar måste gå till undervisning inte till onödiga lokalhyror!
Behovet av förskoleplatser har däremot ökat kraftigt, i början av 2000 var dryga hälften av kommunens barn i förskoleålder i förskolan, idag går nästan alla barn i förskola.
Kommuner är skyldig enligt lag att ge förskoleplats till alla barn och det har lett till att enskilda förskoleavdelningar har öppnats i mer eller mindre lämpliga lokaler i brist på ändamålsenliga lokaler. Driften av enskilda förskoleavdelningar är dyrare än i samordnade lokaler. Vi bör därför samordna förskoleavdelningarna i för verksamheten anpassade lokaler.
Vi ska höja lärartätheten i förskolan.
Idag är lärartätheten för låg i förhållande till barngruppernas storlek och förskolornas öppethållande.På längre sikt har vi ambitionen att minska antal barn i förskolegrupperna, men det är inte realistiskt att lova det nu.
Sörgärdets skola har egen matlagning från och med höstterminen 2010 och det är mycket uppskattat. När etapp 2 av Rotskärsskolans renovering/ombyggnad som innefattar köket är färdigt är vår avsikt att all mat till skolorna ska lagas i kommunen.
Vi måste gemensamt vända på utvecklingen och skapa positiva tankar, ge förutsättningar och ha höga förväntningar på vår skola och förskola. Att ständigt få höra att man inte lyckas eller att allt är dåligt ger inte ett bra arbetsklimat.
Vi vill ha en skola där varje elev oavsett betyg eller förutsättningar lämnar skolan med goda tankar och tro på sitt eget lärande och framtid!
Anett Aulin
Socialdemokraterna i Älvkarleby kommun

Mer läsning

Annons