Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anders Björck: Behåll den nuvarande länsindelningen

Anders Björck är aldrig rädd att sticka ut hakan. Många minns kanske när han som Konstitutionsutskottets ordförande i samband med Ebbe Carlsson-affären sade åt Carl Lidbom, känd s-profil och tidigare justitieminister, att veta hut.

Annons

Numer lever han i en lugnare tillvaro som landshövding i Uppsala län, men har fortsatt åsikter. Han droppar landshövdingekollegan Mats Svegfors ansvarsutredning, där dagens 21 län förelås minskas till 8–10 regioner.

Vad är det för skillnad att vara landshövding och politiker och vilken nytta har du av att ha varit politiker?

 – Att vara landshövding är mycket annorlunda mot att vara riksdagsledamot. I riksdagen debatterar man och stiftar lagar, men som riksdagsledamot har man ingen exekutiv funktion. Det har man som landshövding. I Uppsala län behandlar vi omkring 40 000 ärenden varje år.

– Vi är en myndighet. Varje dag är det beslut som ska fattas. Som landshövding befinner man sig närmare verkligheten än som riksdagsledamot. Jag satt i riksdagen i 34 år och blev slutligen ålderspresident, men visst saknar jag vännerna riksdagen.

 

Hur ser då framtiden ut för de gamla länen och länsstyrelserna? Mats Svegfors vill med sin ansvarsutredning förändra kartbilden från län till regioner. Hur ser du på detta?

 – Jag är mycket kritisk. Jag har alltid varit emot reformer som är reformer på pappret, som inte innebär att man tar itu med kärnan av problemet. Kärnproblemet är inte att vi har 21 län utan att vi inte alla gånger följer länsindelningen.

Enligt Anders Björck är problemet att det i efterkrigstidens Sverige ofta varit svaga och snälla statsråd och för starka generaldirektörer. De har ritat upp sin egen Sverigekarta. Därmed menar han inte att vi ska gå tillbaka till Axel Oxenstierna och hans regeringsform från 1664.

– Jag är mycket förändringsbenägen i många frågor, men detta har inte skett i någon form av långsiktig plan.

– Jag menar att ansvarskommittén bygger på ett antal felaktiga parametrar. En uppfattning som jag inte är ensam om. Det bedrövliga är att man hävdar att stora regioner ger större tillväxt än små. Det är ett obevisat påstående. I stället finns det flera bevis om motsatsen.

Som gammal smålänning tror Anders Björck inte att Gnosjö skulle producera dubbelt så mycket om Jönköpings län slogs ihop med Kronobergs län.

– Det är det ena. Det andra är ju att utredningen totalt missat det som kallas det sociala kapitalet. Vad är då det sociala kapitalet: gemenskap, tradition, historia. Alltså den vi-anda som ligger i Axel Oxenstiernas gamla länsbygge.

– Många organisationer från idrottsrörelsen till företagarföreningar och annat har traditionellt länsgränserna som riktmärke. Att bygga upp konstlade gränser och slå ihjäl gemensamhetskänslan är värre än att behålla gränser som en och annan tycker ska falla för tidens tand.

Enligt Anders Björck krävs en lång process innan en ny organisation satt sig, med stora tempoförluster både på kort och lång sikt.

– Därför är jag är djupt kritisk till ansvarskommittén. Först skulle man tagit reda på vem som ska göra vad. Vilket är statens ansvar, vilket är kommunens ansvar och vad gör mellannivån län och landsting?

 

Varför springer politikerna så fort just nu ?

 

– Så är det alltid. Nu finns det attitydundersökningar som visar att medan politikerna vill gå snabbt fram finns ett kompakt motstånd bland befolkningen. I norrlandslänen är 89 procent emot. Det fins ingen folklig förankring för detta utan det är en typisk politisk fråga, där ett antal landstings- och regionpolitiker vill ha ökad makt.

Detta ivrigt påhejat av Kommun- och landstingsförbundet, menar Anders Björck, som ser möjligheten att öka sin maktsfär.

 

Om det nu måste till en förändring, hur vill du att den ska se ut?

 

– Det första är att man ska börja om från början. En sådan här jättereform kan man inte genomföra på så lösa boliner. Det andra man ska titta på är samhällsfunktionerna. Var de olika besluten ska ligga.

- Jag skulle föreslå att man behåller de nuvarande länen. Jag skulle föreslå att man förstatligade den högspecialiserade sjukvården liksom läkarutbildningarna. Resten av sjukvården kan man titta på. En del kan ligga kvar i landstingen, en del i kommunerna och ytterligare en del privatiseras. Jag vill se en stor sjukvårdsutredning.

 

Vilka är dina drivkrafter?

 – Ett samhällsengagemang och att frågor måste lösas politiskt. Som mycket ung upptäckte jag att målen kan diskuteras. Jag respekterar oliktänkande mer än vad många tror. Medlen att nå målen kan däremot vara olika.

Anders Björcks politiska intresse kom redan vid tovl års ålder. Det var Ungernrevolten1956 som blev den tändade gnistan. 1968 kom han in i riksdagen.

Sedan har det rullat på ända till landshövdingestolen i Uppsala.

 

Mer läsning

Annons