Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ändra rutten för busslinjen, ha kvar träden och spar pengar!

Annons

Jag vill gärna ge en pendlares åsikt angående busslinje 41 och dess hållplatser i Gävle. Som nybliven busspendlare mellan Sandviken och Gävle förfärades jag av att det är så få hållplatser inne i Gävle. Det finns en hållplats för avstigning vid Gävle Sjukhus (Västra vägen) och nästa hållplats kommer inte förrän vid Kvarnparken, därefter ingen hållplats förrän man är bakom Gävles Kommunhus. Om man som jag, har sin arbetsplats på norr i Gävle får man promenera cirka 800 meter och det tar cirka 10-15 minuter innan man är på plats på sitt arbete.

Jag blev väldigt glad när jag läste om planerna på nya hållplatser, det skulle halvera promenadsträckan. Håller dock med om att det är mycket sorgligt att behöva ta bort så många gamla fina träd, samt att det faktiskt redan är väldigt mycket trafik på Staketgatan.

Läs också: "Kom till Staketgatan och krama om de träd ni vill ha kvar"

Tycker också att Valbogatan borde vara den bästa lösningen, eftersom det redan finns hållplatser där. Det skulle vara toppen om detta kunde bli verklighet istället, eftersom det då skulle bli väldigt många fler avstigningsmöjligheter utefter sträckan om linjen förändrades så att rutten istället blir Valbogatan - N Kungsgatan (även hållplats vid Vasaskolan) - Nygatan - Gävle Central - Maxim. Detta då även i båda riktningarna. En bra lösning som många kan acceptera och inte minst Gävle Kommun som sparar 10 miljoner på att inte göra nya hållplatser.

Nybliven pendlare

Läs också: Sabotaget på Staketgatan

Svar direkt:

Idag är av- och påstigningshållplatserna för pendlingstrafiken placerade i olika kvarter, både vid Gävle centrum och vid Västra vägen.

För att göra arbetspendlingen till Gävle attraktivare och tydligare vill vi placera av- och påstigningshållplatserna i anslutning till varandra på samma gata, men också nära stora arbetsplatser så som Lantmäteriet, Konserthuset, Skattehuset och Socialtjänst Gävle.

Placeringen på Staketgatan blev den bästa lösningen för att få ett så litet gångavstånd som möjligt till dessa stora arbetsplatser.

För att få plats med dessa två busshållplatser behöver vägen bli bredare och det medför att elva lönnträd behöver tas ned. Fem träd kommer att återplanteras. Lönnarna som vi planerar att ta ner är planterade på 70-talet. Eftersom lönnarna är en del av Staketgatans allé har dessa ett biologiskt och kulturhistoriskt riksintresse. Den 27 juli 2016 fick Gävle kommun en beviljad dispens från biotopskyddet av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i beslutet gjort en avvägning mellan möjligheten att öka attraktiviteten och andelen resande i kollektivtrafiken mot de biologiska och kulturhistoriska värdena som allén längs Staketgatan har. Nedtagning av träden betraktades i dispensen som acceptabel i relation till den samhälleliga vinst som en utvecklad kollektivtrafik erbjuder.

För att genomföra byggnationen av busshållplatserna på Staketgatan krävdes därefter ett beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Det beslutet togs den 14 december 2016 och är en offentlig handling som finns under diarienummer 16SBN279. Ombyggnationen väntas kosta två miljoner kronor.

Sammanfattningsvis anser vi att vi skött denna process enligt gällande lagar och riktlinjer. Vi håller med dig om att de som bor i området borde ha fått information om att vi kommer att bygga två nya busshållplatser. Vi arbetar nu med våra processer gällande bland annat information för att förbättra den vid kommande projekt.

Ärendet kommer att tas upp på Samhällsbyggnadsnämndens ordförandeberedning den 4 oktober. Fram till dess avvaktar vi med genomförandet.

Helena Werre

Trafik- och tillståndschef, Samhällsbyggnad Gävle

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare