Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ansvarslös moderat miljöpolitik

Annons


Moderaterna Hjälmered och Hultberg hävdar i ännu ett inlägg att moderaterna har en ansvarsfull miljöpolitik och verkar för skydd av värdefull natur.
Men det räcker med att läsa den motion (nr 31) som antogs av partistämman i Örebro för att inse att det inte är sant. Den handlar entydigt och ensidigt om att istället skydda markägarna från naturvårdens intrång. Där beslutades att:
1. Naturreservat ska ersättas av naturvårdsavtal, ett slags uthyrning av mark under begränsad tid. Sådana avtal finns redan, och har hittills bara lyckats skydda ynkliga 57 hektar, till en kostnad av 8,5 millioner. Resultatet har alltså varit klent och intresset hos markägarna uppenbarligen lågt, vad som än påstås.
2. Reservat ska vidare inte kunna bildas utan markägares samtycke . – De tre procent av innevånarna som äger skog ges vetorätt mot allmänintresset.
3. Staten ska bli mycket restriktiv med bildande av nya naturreservat. - Detta är på god väg att åstadkommas, genom att alliansregeringen redan tidigare har sänkt anslagen till naturvård och oombedda höjt markägarnas priser för marken till 25% över marknadsvärdet.
4. Det ska bli lättare att upplösa befintliga reservat, även sådana som tillkommit genom EU:s direktiv för skydd av fåglar. – Anmärkningsvärt! är väl det minsta man kan säga.
Efter upplösandet ska marken troligen säljas ut.

Innehållet i motion 31 liknar i sin helhet ett välplanerat attentat mot naturvården. Hjälmered och Hultberg har uppenbara problem när de vill få det att se ut som något annat.
Att låta markägarna sköta naturvården är befängt. Dagens skogsbruksmetoder ligger så långt ifrån naturvård som man kan komma. Man avverkar, kör sönder och markbereder utan en tanke på sådant som biologisk mångfald. Utrymme för naturvård saknas helt enkelt. Enstaka skogsägare finns som vill något annat, men skogsägarnas organisationer, som LRF, är närmast fientliga till naturvård och det är dessas politik, ägarintresset, som moderaterna nu driver.

Hjälmered och Hultberg anser att Skydda Skogen måste presentera en finansiering om vi ska få föreslå stopp för all avverkning i de sista naturskogarna. Det tror vi inte att vi behöver. Ersättning till berörda markägare kan tas av allmänna medel, som hittills. Men anslagen måste höjas. Utöver detta föreslår vi per avverkad kubikmeter en särskild avgift som oavkortad ska gå till naturvård i skogen.
Det övergripande ansvaret för naurvård måste alltid ligga hos samhället och grundas på forskning och internationella avtal. Den moderata låt-gå-politiken är inte bara förödande, den är djupt ansvarlös.

SKYDDA SKOGEN gm Viktor Säfve, Thomas Tidholm

Mer läsning

Annons