Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Antibiotikaförskrivningen måste minska!

Annons

Det senaste året har förskrivningen av antibiotika i landstinget Gävleborg ökat. Det är oacceptabelt, på grund av ökade risker för antibiotikaresistens. ”Risken att vi får ett stort antal bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett av de största hoten mot vår folkhälsa i framtiden”, säger professor Otto Cars, en av grundarna till STRAMA (Swedish Strategic Programme against Antibiotic Resistance).
Sverige har som nationellt mål att den totala antibiotikaförskrivningen skall ned till 250 recept/1000 invånare och år till 2014. Uppnås inte de årliga minskningsmålen går landstinget miste om stimulanspengar. Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo säger i GD från 1 okt. 2011 att han befarar att landstinget inte lyckas klara de minskningskrav som krävs detta år för att ta del av nationella stimulanspengar.
Hur ser det då ut inom öppenvården? Under 2010 har hälsocentralen (HC) Södertull och HC Arbrå visat låga siffror om ca 140 antibiotikarecept /1000 listningspoäng. Andra HC inom länet ligger emellertid så högt som ca 325-285 recept/1000 listningspoäng). Vid dessa HC förskrivs m.a.o. mer än dubbelt så många antibiotikarecept per 1000 listningspoäng.
Hur kan man då gå till väga? I GD den 1 okt. 2011 presenteras en artikel om hur arbetet bedrivs vid HC Södertull. Här betonar familjeläkaren Peter Rosengren och distriktssköterskan Marie Sätterlund vikten av uppdaterade kunskaper om antibiotikaresistens för att göra rätt bedömningar samt att ta sig tid med patienten för att få en helhetsbild. De betonar även rådgivningssjuksköterskornas viktiga uppgift i att ge råd om egenvård för att tillfriskna utan antibiotika.
I Dagens Medicin från 8 feb. 2002 refereras till en studie som ingått i en magisteruppsats på apotekarutbildningen i Uppsala. Där påvisades att:
- Ju mer tid läkaren spenderar på att lyssna desto mindre antibiotika kräver patienten för att bli nöjd med besöket.
- Patienter som går till HC där det skrivs ut mindre antibiotika kan bli lika nöjda som de som gått till HC, där antibiotikaförskrivningen ligger högre men förutsättningen var att de upplever att läkaren tar sig tid att lyssna vid besöken.
- Läkarnas förmåga till ett patientcentrerat förhållningssätt och deras samtals- och konsultationsteknik är en viktig del i arbetet när det gäller att få ned antibiotikaförskrivningen.

Min avslutande fråga blir då:
- Vill övriga HC ta upp kampen med Södertull och Arbrå om att minska antibiotikaförskrivningen tillräckligt mycket för att bidra till att landstinget Gävleborg klarar folkhälsomålet om 250 recept per 1000 invånare och år till 2014, vilket dessutom inbringar årliga nationella stimulansmedel?

Österfärnebo, 24 okt. 2011
Annemari Bergström (m), 1:e ersättare i landstingsfullmäktige, Gävleborgs län.

Mer läsning

Annons