Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äntligen – makten från politiken till patienten

Samverkan för Gävleborg välkomnar att Landstinget Gävleborg nu ska införa vårdvalet men anser samtidigt att den röd/gröna majoriteten lägger stor prestige i namnvalet.

Annons

Vårdvalet är en efterlängtad valfrihetsreform. Samverkan för Gävleborg har i såväl motioner som debattartiklar föreslagit och lovordat en valfrihetsmodell för primärvården. Vårdvalet har redan införts i flertalet landsting och fungerar i dag mycket väl.

Vi ser givetvis mycket positivt på att Landstinget Gävleborg nu ska införa vårdvalet. Vårdvalet sätter patienten i centrum och kommer på sikt att utveckla och stärka primärvårdens kvalité. Vårdvalet ökar mångfalden och ger oss också möjlighet till att bli en mer attraktiv arbetsgivare samt locka välutbildad personal till vårt län.

Något oroande är dock den stora detaljstyrningen av vårdgivare som förslaget innebär. Förslaget har i allt för hög grad utgångspunkt i hur primärvården är organiserad och fungerar i dag. Det finns också en stor otydlighet när det gäller tilläggsuppdragen, hur dessa ska tilldelas och på vilket sätt.

Samverkan saknar också en diskussion om hur den egna primärvårdsverksamheten skulle kunna vara utformad. Vårdvalet innebär självbestämmande vårdgivare och därför är det viktigt att även den egna verksamheten ges större möjligheter till självbestämmande för att kunna vara en attraktiv vårdgivare för personal och patienter. Det skulle innebära valfrihet för oss alla som bor i Gävleborgs län.

Den röd/gröna majoriteten har valt att namnge vårdvalsmodellen ”hälsoval”. Att använda en annan benämning än ”vårdval” kommer att skapa förvirring hos allmänheten samt att Landstinget Gävleborg går miste om den marknadsföring som sker nationellt.

Mer läsning

Annons