Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är det läge att tänka om?

Annons

Den 26 januari i år ska den nya Barn- och ungdomsnämnden ha sitt första nämndsammanträde. Det är denna nämnde som ska förverkliga Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets vallöfte från 2002, 2006 och 2010 att barngrupperna i förskolan ska minska i storlek. Gruppstorleken är av central betydelse för kvalitén i förskolan och det är förskolan som lägger grunden för en lyckad skolgång. De försummelser som görs i förskolan måste man ta igen senare. Kan man garantera en fortsatt god pedagogisk verksamhet om man låter barngrupperna bli större och större? Det finns det ingen politiker som tror men trots goda intentioner över flera år har kommunen inte lyckats minska barngrupperna. Därav att detta vallöfte återkommer val efter val.

Skolverket har i en rapport från 2001 med titeln ”Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorgen och skolan” lyft fram betydelsen av att inte låta barngrupperna bli för stora både för barn och personal. Om barn ska utvecklas på ett optimalt sätt är en grupp om 13-15 barn i de äldre förskoleåldrarna (4-5 år) att föredra och mindre grupper för de yngre barnen samt för barn med behov av särkilt stöd. Storleken på barngrupperna är, enligt Skolverkets rapport, ett bättre mått på strukturell kvalitet än personal- och lärartäthet eftersom forskningen visar att antalet vuxna i den pedagogiska verksamheten inte har en avgörande inverkan på kvalitén.

Folkpartiet Liberalerna i Gävle föreslog under förra mandatperioden (2006-2010) att med utgångspunkt från Skolverkets rapport fastslå ett tak på hur stora barngrupperna får vara. På så sätt skulle man få ett tydligt mål och kvalitetskrav att arbete efter istället för det luddiga målet att barngrupperna ska minska vilket har visat sig inte fungera. Tyvärr ville den då rödgröna majoriteten i kommunfullmäktige inte ha några tydliga mål utan avvisade vårt förslag i juni 2009. Nu är det ny mandatperiod och vi i Folkpartiet Liberalerna för nu åter fram idén att sätta ett tak på hur stora barngrupperna får vara. Kanske är de rödgröna beredda att tänka om denna gång eller vill de att barngrupperna ska vara en valfråga även 2014?

Per-Åke Fredriksson
Oppositionsråd för Folkpartiet Liberalerna i Gävle

Mer läsning

Annons