Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är Fastighetsägarna Mellansverige beredda att ta ansvar?

Annons

Vi är glada över att våra uttalanden blir uppmärksammade hos våra motparter! Men när de drar så stora växlar så kan man undra hur väl de läser.

Vad vi framhåller i vårt uttalande är helt enkelt det faktum att den nya lagen om kommunala bostadsföretag (Allbolagen) lägger fast bostadsföretagens allmännyttiga ansvar för bostadsförsörjningen som grundpelaren för deras verksamhet. Inom ramen för sitt allmännyttiga uppdrag ska de arbeta efter affärsmässiga principer - inte affärsmässig grund som ni framhåller i er artikel.

De ska alltså bedriva sin verksamhet på grundval av en långsiktigt ekonomiskt hållbar förvaltning. Den säkerställs genom att företagen grundar sin ekonomi på samma företagsekonomiska grundprinciper som privata företag - en förutsättning för att säkerställa att de kommunala bostadsföretagen klarar av att underhålla och förvalta bostäderna, inte bara i dag utan också långt in i framtiden. Det är också en nödvändighet för att bostadsföretagen ska kunna klara av att möta det allt tilltagande behovet av nyproduktion av hyresrätter.

Men i förarbetena till lagtexten står också att "de kommunala bostadsaktiebolagen inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt ändamål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter". Det här betyder i klartext att det affärsmässiga kommer i andra hand efter både det allmännyttiga syftet och det bostadsförsörjningsansvar varje kommun har.

Fastighetsägarna Mellansverige lyfter fram ett annat uttalande ur propositionen bakom lagen som säger att kommunalrättsliga självkostnadsprincipen inte är tillämplig på kommunala bostadsföretag. Inte heller detta har vi sagt emot. Men att man inte ska bedriva verksamhet på grundval av självkostnadsprinciper är inte detsamma som att vinstmaximering plötsligt blivit ett självändamål.

Visst finns det kommunala bostadsföretag i Gästrikland som har behov av att konsolidera sig och möta kommande stora investeringsbehov genom att generera viss avkastning. Och avkastning utifrån de behoven kan vi väl tänka oss att diskutera för de kommunala bostadsföretagens vidkommande. Men vinst är inget självändamål och inget som kan accepteras om det kommer att nyttjas som en möjlighet för kommuner att dryga ut kommunkassan eller att ytterligare stärka redan överkonsoliderade bolag. Hyresgästernas pengar ska arbeta till förmån för hyresgästerna helt enkelt.

Vår avsikt med uttalandet var att sätta fokus på ägardirektivet där kommunen ska ange syfte och principer kring sitt eget bostadsföretag. Där finns mycket att göra!

Vi är övertygade om att bostadsföretagen, såväl kommunala som privata, har all möjlighet i världen att klara sina åtaganden mot hyresgästerna inom ramen för den nya lagstiftningen och med rimlig hyresutveckling. Men det förutsätter konstruktiv dialog och inte retorisk pajkastning mellan hyresmarknadens parter. Vi tar vårt ansvar. Är Fastighetsägarna Mellansverige beredda att ta sitt?


Börje Larsson

Regionordförande
Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Mer läsning

Annons