Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är Lingbo Lägergårdsförening kapad?

Annons

Fler och fler bybor i Lingbobygden har det senaste året med stigande misstro börjat undra över vad Lägergårdsföreningens nuvarande ledning håller på med genom att vägra förnyelse av gamla medlemskap och genom att inte anta nya medlemmar. Ledningens agerande har gjort att föreningen idag kommit att bestå endast av ett fåtal personer. Föreningens verksamhet tycks även till den större delen vara såväl riktad som marknadsförd mot regelmässig affärsverksamhet i form av vandrarhem, konferensanläggning och regelbunden lunchservering/matavhämtning. Samtidigt är Lägergårdsföreningen inte registrerad för F-skatt, arbetsgivarskatt eller moms och bedriver därmed sin verksamhet utan att betala skatt eller moms.
Vi bybor som nu engagerat oss i frågeställningarna runt Lägergårdsföreningen kan för vårt liv inte förstå varför denna, från att ha varit en öppen förening där Lingboborna tidigare har varit välkomna som medlemmar, nu drivs som en totalt sluten förening för ett fåtal personer som under täckmantel av en allmännyttig ideell förening bedriver skattebefriad affärsverksamhet.
Lägergården har varit i Lingbo Lägergårdsförenings ägo sedan den 20 december 2001 då Ockelbo Kommun överlät den naturskönt belägna och strandnära gården till den allmännyttiga ideella föreningen för 1 (en) krona. Kommunen ville ge Lingboborna möjlighet till att bedriva ungdoms-, fritids– och utbytesverksamhet - ibland över länders gränser - för att stärka sammanhållningen och utvecklingen i byn. För att vara tydliga med avsikt och förbehåll med överlåtelsen, ändrade kommunfullmäktige lydelsen i köpeavtalets § 13 ”Ändamål för köpet och förbehåll” till att innehålla; ”Köparen skall använda fastigheten för lägerverksamhet” och ” Fastigheten får inte överlåtas utan kommunens godkännande”.
Under flertalet år efter överlåtelsen har Lägergårdsföreningen - ofta under knappa ekonomiska förhållanden bedrivit lägerverksamhet enligt de ursprungliga intentionerna i köpeavtalet. Många bybor har under åren varit betalande medlemmar och hjälp till i verksamheten efter vars och ens förmåga.
Vi förstår inte, varför vi bybor, som till och med är villiga att betala en rimlig medlemsavgift för att med ideella arbetsinsatser hjälpa till att driva ungdoms-, fritids- och utbytesverksamhet i lägerform på Lägergården vägras detta. Detta var ju den ursprungliga tanken med överlåtelsen av Lägergården. Den allmännyttiga lägerverksamheten skulle ju stärka hela byns sammanhållning och utveckling – inte ett fåtal personers.
Vi förstår inte, hur nuvarande Lägergårdsförening idag kan få tillstånd att bedriva livsmedelsverksamhet, dessutom skattebefriad sådan, på Lägergården. Ockelbo Kommun meddelade ju redan för ca. tio år sedan totalt förbud mot sådan verksamhet på Lägergården. Inte ens etablerade och seriösa cateringföretag fick laga mat där.
Vi förstår inte, att Lägergårdsföreningen får fortsätta sin verksamhet med förmånen till inskränkt skatt då föreningens ledning så uppenbart bryter mot skattelagstiftningens ”öppenhetskrav” där det fastställs att en ideell förening som önskar vara skattebefriad inte får neka intresserade personer medlemskap om han/hon delar föreningens målsättning och är villig att följa dess stadgar. Dessutom verkar föreningen med sin nuvarande verksamhet även bryta mot skattelagstiftningens ”verksamhetskrav” där det fastställs att en ideell förenings verksamhet till 90-95% ska vara inriktad på det allmännyttiga syftet för att kunna få skattebefrielse. I Lägergårdsföreningens fall ska alltså 90-95% av verksamheten bestå av ungdoms-, fritids- och utbytesverksamhet i lägerform.
Vi kanske kan ana, varför det fåtal personer i Lägergårdsföreningen, som nu utgör föreningens hela medlemskader och styrelse inte låter oss bli medlemmar trots upprepade förfrågningar och propåer.
Nu föreslår vi att Lägergårdsföreningens ledning tar initiativet till att genom annonsering i Ockelbonytt, bjuda in Lingbos bybor så snart det är möjligt till Lägergården (lokaler har ni ju redan där och något kaffe med kaka behövs inte) för att bl.a. informera oss om varför vi inte får bli medlemmar och varför föreningen styr bort ifrån de ursprungliga ändamålen/syftena med Lägergårdsföreningen.

Lingboborna
Conny Jonsson
Kerstin Hellberg
Mats Åstrand
Britt-Marie Horn
Inger Kalmering
Kjell Lindroth
Hans Högberg
Roger Danielsson

Mer läsning

Annons