Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åren med borgerlig regering är förlorade för kvinnorna

Annons

Den svenska välfärdsmodellen bygger på idén om ett jämlikt och jämställt medborgarskap. Alla barn ska ha goda livschanser. Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och skyldigheter i familj och arbetsliv. En stark arbetslinje och en stark social trygghet ska värna välstånd och valfrihet för alla.

Stödet för den svenska modellen har varit starkt, och det är så än idag. Men verkligheten förändras.

Strax före jul kom ny statistik, som visar att ojämlikheten i Sverige har ökat dramatiskt under de senaste fyra åren. Medan den fattigaste tiondelen av befolkningen har tappat i absolut inkomst, har de rikaste ökat sina inkomster mest. Enligt OECD är Sverige ett av de länder där ojämlikheten just nu växer allra kraftigast.

Statistiken om den dramatiskt växande ojämlikheten har redan väckt debatt. Det behövs. Moderaterna gick år 2006 till val med löftet om att värna den svenska modellen. Det löftet har man svikit.

Men Moderaterna har inte bara skapat ett mer ojämlikt Sverige. Den moderata politiken har också skapat ett Sverige, där kvinnors ställning försämras. Ojämlikhet går hand i hand med ökade klyftor mellan kvinnor och män. Det är en utveckling, som kräver större uppmärksamhet än vad den hittills har fått.

Statistik från Riksdagens utredningstjänst visar att mäns bruttoinkomst ökade i snitt dubbelt så mycket som kvinnors under den borgerliga regeringens första mandatperiod. Kvinnors inkomstökning var 8000 mot mäns 16000 kronor. Samtidigt ökade den relativa fattigdomen mer bland kvinnor än bland män. Högst är andelen fattiga bland ensamstående kvinnor med barn och bland ensamstående unga, varav många är kvinnor.

Ökade klyftor mellan kvinnor och män är – liksom den ökade ojämlikheten – ett direkt resultat av regeringens politik. Riksdagens utredningstjänst visar att regeringens regelförändringar under åren 2006-2010 ökade hushållens inkomster med 95 miljarder, men bara 44 procent av dessa ökade inkomster gick till kvinnor. 56 procent tillföll män.

Moderaterna gör just nu sitt bästa för att skyla över det faktum att kvinnors ställning försämras, bland annat genom att hävda att kvinnor idag får mer inkomst av eget arbete än tidigare. Men att arbetsinkomsten för kvinnor i Sverige nu ökar som andel av bruttoinkomsten är inget självklart framsteg. Tvärtom. Det speglar de försämrade ersättningarna i socialförsäkringarna. Ju mindre andel av kvinnors inkomster som kommer från trygghetssystemet, ju större blir andelen som kommer från arbete. Självklart ska kvinnors andel av arbetsinkomst speglas mot mäns andel för arbetsinkomst för att se resultat som går att jämföra.

Av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 var 70 procent kvinnor. Med moderat logik skulle kvinnors ställning förbättras ännu mer, om sjukförsäkringen avskaffades helt och hållet, tillsammans med övriga socialförsäkringar. Då skulle ju hundra procent av kvinnors (alltför låga) inkomster komma från arbete.

Åren med borgerlig regering har varit förlorade år för svenska kvinnor. Fakta i målet blir allt tydligare. S-kvinnor ser fram emot att göra år 2012 till det år, då den borgerliga regeringen ställs till svars för angreppen mot den jämställda svenska samhällsmodellen. Sverige behöver mer jämställda ekonomiska villkor mellan kvinnor och män, inte ständigt större skillnader.

Lena Sommerstad
ordförande S-kvinnor

Anea Elving
Ordförande S-kvinnor Gävle

Marie Frestadius
Ordförande S-kvinnor Sandviken

Mer läsning

Annons