Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Återkoppling viktigast för elevernas resultat

Annons


Ny forskning ger oss vägledning för att förbättra skolan. Skolforskningen visar att det inte är elevers medfödda eller sociala förutsättningar som avgör resultaten i skolan. Istället handlar det mer om sådant som går att påverka i den direkta skolsituationen – motivation, attityder till lärande och vikten av att anstränga sig. Här har framförallt lärarna, med stöd av en professionell ledning, stora möjligheter att påverka och stödja eleven.
Rapporten Synligt lärande publicerades nyligen av SKL. Här pekar en av världens främsta utbildningsforskare, John Hattie från Nya Zeeland, ut vad som är viktigast för elevernas studieresultat:
•Eleverna får tydliga mål för undervisningen
•Ständig återkoppling av arbete och resultat till eleverna
•Lärarens pedagogiska förmåga är mycket god
•Studiero i klassrummet
•Stöd och uppmuntran från hemmet
•Att lärare deltar i och lär av varandras undervisning
Den enskilt mest avgörande punkten för goda resultat är att lärarna söker återkoppling från eleverna om vad de vet, kan, förstår och inte behärskar. Tydliga mål och avstämningar mellan lärare och elev behöver finnas på alla lektioner, alla skoldagar, hela skoltiden.
Hatties studie bygger på analyser av 80 miljoner elevers studieprestationer. Resultaten är uppmuntrande eftersom de så tydligt visar att skolan kan ge alla barn kunskaper och resurser som ger dem förutsättningar att utvecklas i livet. Studien bekräftar att lärarnas möten med eleverna är det centrala för att höja skolresultaten. Men också att man inte kan sätta in vilka insatser som helst. Alla åtgärder ger inte de resultat man vill ha.
Därför driver SKL en matematiksatsning där kommunens ledning och lärare samverkar för att utveckla undervisningen. Vi utvecklar också en rektorsutbildning med fokus på praktiskt ledarskap, vi arbetar intensivt med frågor om skolforskning och vi tar fram Öppna jämförelser av kommunernas och skolornas resultat för att sporra skolor till att förbättra sin kvalitet.
Skolans uppdrag är att eleverna ska nå målen. Modern skolforskning visar på ett antal centrala punkter för komma dit. Det är vår förhoppning att lärare och skolledningar runt om i landet tar till sig dessa punkter och fortsätter att höja kvaliteten i den svenska skolan. 

Anders Knape, ordförande
Maria Stockhaus, ordförande utbildningsberedningen
Sveriges Kommuner och Landsting

Mer läsning

Annons