Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Återremiss var ett slag i luften

Genmäle på Per-Åke Fredrikssons med fleras debattartikel om lärarlöner

Annons

En bra skola med kunniga och engagerade lärare är avgörande för att våra elever ska komma väl rustade ut i vuxenlivet. I Gävle satsar vi en betydande del av kommunens budget på utbildning, nybyggnation och upprustning av skolor för att skapa trygga och trivsamma skolmiljöer.
En lön som värdesätter lärarens arbete är en viktig del, liksom bra arbetsmiljö och möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Det pågår nu en central avtalsrörelse om nya löner mellan lärarförbunden och Sveriges kommuner och landsting. Man kan fråga sig hur mycket politiken lokalt ska lägga sig i förhandlingar mellan olika parter.
Miljöpartiet de gröna på det nationella planet driver på för att lärarlönerna ska höjas. Och det är där förändringen måste ske.
I Gävle kommun har vi en lönepolicy och övergripande mål om att sträva efter jämställda och konkurrenskraftiga löner. Det är en utmaning att jämföra olika yrkesgrupper och löner med varandra. Gävle liksom många andra kommuner i Sverige använder därför till sin hjälp en arbetsvärderingsmetod för att kartlägga bl a ”likvärdigt ” arbete. En värderingsmetod som har lovordats av både chefer och politiker. Den har också resulterat i betydligt minskade löneskillnader mellan män och kvinnor i kommunen.
Därför är det med viss förvåning som Per-Åke Fredriksson och övriga allianspartier vid senaste kommunstyrelsemöte ville återemittera den omfattande och väl förankrade löneöversynen. Om vi ska fortsätta sträva efter jämställda och konkurrenskraftiga löner behöver vi ha ett gemensamt värderingssystem som underlättar det arbetet.
Jag instämmer i att vi behöver göra insatser för att stärka attraktiviteten för läraryrket och att lärare är värda högre löner. Men jag tycker det är fel väg att gå att överge det verktyg som hittills berömts i alla läger. Däremot kan vi jobba för att läraryrket ska värderas högre, men det bör göras i en gemensam nationell modell.
En utmaning för skolan är samtidigt alla nya reformer och nya uppgifter som regeringen presenterat och som i snabb takt ska genomföras inom skolan utan att kommunerna finansiellt kompenseras. Det är en politik vi sett från regeringen under flera år, där kommuner ges mer ansvar medan kommunbidragen minskar.
En mycket viktig insats för att höja läraryrkets status och löneutveckling är att satsa på kompetensutveckling. Lärarlyftet har varit en lyckad satsning men i nya lärarlyftet från regeringen är villkoren för stimulansbidrag kraftigt försämrade.
I Gävle kommer vi i miljöpartiet tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet att även fortsättningsvis sätta skolan främst i de satsningar vi gör.
Alliansen återremiss av löneöversynen är ett politiskt slag i luften.

Roger Persson
Kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

Mer läsning

Annons