Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att fatta och genomföra beslut

Annons

Med anledning av kommunfullmäktiges kommande beslut om LOV (lagen om valfrihet)


Vill jag ställa följande frågor:
Om ett beslut fattas i majoritet skall det gälla. Om några är ifrågasättande eller negativa till beslutet kan de då inte delta i att verkställa genomförandet?

Jag menar att det absolut måste vara möjligt. Tvärtom tror jag att de som är ifrågasättande eller t.o.m. negativa kan bidra till att verkställandet av ett beslut blir mer genomtänkt eftersom flera frågor då kommer upp och måste bemötas. T. ex. skulle kanske förändringarna av sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ha blivit mer genomtänkta om inte alla i regeringen varit så aningslöst positiva och bara glidit med utan att lyssna på remiss-instanserna alls.

I Gävle anser några ledande socialdemokrater att de inte kan verkställa ens en försöksverk-samhet med LOV om kommunfullmäktige beslutar om det.
Jag menar att t.ex. ordföranden i omvårdnadsnämnden mycket väl kan som politiker driva verkställigheten även om hon röstar nej. Tvärtom tror jag att det vore fruktbart när beslut om villkoren för ev. entreprenörer skall fastställas liksom när anbuden skall vägas mot varandra.
Ett kritiskt tänkande ställer ju krav på fakta för att kunna motivera en genomtänkt avvägning.
Och ge klarare politiska direktiv för villkoren. Något som måste vara ett stöd för de tjänste-män som skall ta fram underlaget.

Att också kommunstyrelsens ordförande anför samma argument verkar ännu mer långsökt. Hon kommer ju inte alls att delta i det praktiska verkställandet. Är det feghet att erkänna en avvikande mening mot den egna gruppen eller är det ett spel för galleriet?

Underlaget som finns i omvårdnadsnämndens handlingar ger inte svar på ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser, vilket faktiskt var kommunstyrelsens direktiv.
En fyra-årig försöksverksamhet med LOV måste innebära stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser vid en ev. återgång till kommunal hemtjänst.

Hur ställer sig miljöpartiet till följande frågor:
Den samordning som i dag finns områdesvis av hemtjänsten kommer att splittras på flera firmor som skall serva sina kunder i olika kommundelar och i samma bostadshus med personal som skall sprida sina tjänster litet här och där. Hur många bilar skall köra runt? För det går väl knappast att tro att denna personal skall cykla runt med ev arbetshjälpmedel och utrustning särskilt inte i snöväder!!
1/ Till vilken kostnad för kommunen skall denna affärs-mässiga valfrihet få ske?
2/ Hur skall samarbetet med landstingets primärvård ske med ett antal småföretag?
3/ Hur skall personalutveckling och –utbildning garanteras för alla?
4/ Hur ställer sig miljöpartiet till kravet på rätt till heltidstjänster för entreprenadföretagen?
5/ Bygger vi upp morgondagens garantipensionärer med timanställda och viss tidsanställda?

Tacksam för klargörande svar!


Ing-Marie Hansson

Mer läsning

Annons