Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att gå i barnens skor

Annons

Barnet springer ut till kapphallen på förskolan för mamma eller pappa har kommit för att hämta efter en lång dag. Barnet har mycket att berätta och visar föräldern vad som gjorts under dagen. Föräldern känner sig stressad och uppmanar barnet att skynda sig att klä på sig för nu måste vi åka till affären innan hemmet då mat ska lagas. Hur känner sig barnet då föräldern inte har tid att lyssna på vad barnet har att säga? Ett annat barn vill prata innan läggdags, en stund med mamma och pappa innan sömnen, är mysigt. Barnet får ett kort god natt och barnet uppmuntras att sova nu så ses de imorgon, föräldern måste få tid för sig själv också . Barnet ligger i sängen och undrar vem som vill lyssna på vad de vill berätta om. Det närmar sig helg och mamma och pappa ska bjuda hem vänner. Barnet oroas över att föräldrarna ska dricka alkohol så de blir så där annorlunda än vad de är då de inte dricker. Att mamma och pappa ska bråka så barnet får stänga in sig i sitt rum och hålla för öronen för att gömma sig från situationen.

Kan du gå i dessa barns skor och förstå deras ensamhet, rädsla och behov av att samtala med mamma och pappa?

Det finns många barn som har upplevt och som idag upplever otrygghet, oförståelse och ensamhet. Vi Kristdemokrater tar dessa barn på allvar och ser att det är en av det viktigaste området i samhället att förebygga. Vi tror på att jobba fokuserat med förebyggande arbete ur barnens sätt att känna, se och uppleva. Vår övertygelse om varje människas unika och okränkbara värde fordrar att vi gör mycket mer för att barn och unga ska ges en trygg start och uppväxt i vårt land.

Varje barn som är i behov av samhällets stöd måste kunna räkna med att få rätt insats. Det en människa fått uppleva av kärlek och omtanke följer henne livet ut, men motsatsen gäller likaså. Det en människa fått utstå tidigt i livet ger avtryck och kan påverka den fortsatta utvecklingen och till och med leda till ett livslångt lidande.

På flera olika sätt kan kommunen samla ökad kunskap om barns hälsa. Tidig upptäckt av ett barns problem ökar sannolikheten för att det ska gå bra för barnet i framtiden. För att kunna öka möjligheterna till tidig upptäckt behövs mer kunskap om risker och framförallt om vilka faktorer som skyddar barn från problem även när risker finns kring barnet och barnets familj.

Många frivilligorganisationer gör fantastiska insatser och ska välkomnas att göra mer. Det goda samhället är mycket mer än bara de kommunala tjänsterna.

Vi kommer att under den kommande mandatperioden i Gävle kommun arbeta med:

1. Föräldrastöd
Kommunen ska erbjuda föräldrastöd till alla familjer med barn upp till 18 år. Där ska ingå allmänna insatser riktade till alla föräldrar och specifika insatser riktade till vissa grupper.

2. Förverkliga barnkonventionen
Kommunen bör arbeta för att barnkonventionen förverkligas i den egna verksamheten

3. Ökad kunskap
Kommunen bör skaffa sig god kännedom om alla barns levnadsvillkor i kommunen, inte bara de som har insatser. Kommunen bör också använda resultaten i undersökningar om barns hälsa i s.k. öppna jämförelser, så att kommuner kan jämföra sig med varandra.

4. Bättre uppföljning
Kommunen ska utveckla uppföljning och utvärdering av metoder som fungerar och aktivt pröva olika öppenvårdsinsatser, i hemmet eller utanför hemmet, med barnet i centrum.

5. Barnbokslut
Kommunen bör årligen genomföra ett barnbokslut. Bokslutet visar både det som går framåt i kommunen och det som vi behöver arbeta mer med.

För Kristdemokraterna i Gävle

Lili André, Oppositionsråd
Lennart Ahlenius, Kommunfullmäktige
Josefina Karlberg, Barn och Ungdomsnämnden
Mats Brenner, Kultur och Fritidsnämnden
Anette Paulson, Socialnämnden

Mer läsning

Annons