Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att låta politiker informera om demokrati är som att sätta bocken till trädgårdsmästare

Annons

Jo Du har så rätt Elin Lundgren att våra ungdomar skall få kunskaper i samhällskunskap men framförallt vad verklig demokrati innebär.
Demokratin är i dag hotad i Sverige mer än någon gång tidigare. Och det är politikerna som hotar den.

Sedan EU-inträdet har det skett en inskränkning i demokratin som åtminstone jag trodde var otänkbar i Sverige.

I dag stiftas 80 procent av våra lagar i Bryssel. Riksdagen är med andra ord en marionett. Att så skulle ske har vi svenska meborgare alldrig blivit tillfrågade om. Lissabonfördraget som är EU.s grundlag är överordnat vår egen grundlag. Detta trots att portalparagrafen anger att " All offentlig makt utgår från folket". När ATP (allmän tjänstepension) avvecklades skedde det helt utan medborgarnas hörande. Däremot var det folkomröstning och en bred in-formation om ATP, det nya (och usla) pensionssystemet togs däremot bakom "lyckta" dörrar av några riksdagsmän och experter. När systemet trädde i kraft hade svenska folket inte den blekaste aning om vad det innebar. I stort sett alla avtal (med stor påverkan på medborgarna) med anknytning till EU har tagits utan att folket fått tycka till.

När man uttrycker sitt ogillande över att politikerna i riksdagen ständigt "kör" över medborgarna blir svaret alltid - ja men vi har ju ett
representativt system. Ja det har vi. Men det innebär inte att politikerna får agera utan att höra folket. Detta är tydligt uttryckt i såväl grundlagen som förarbetena till denna.

När riksdagen ändrade Regeringsformen (en av våra grundlagar) för att kunna överföra mer makt till EU, var det ett klart grundlagsbrott och skedde utan att det föregicks av val eller folkomröstning. Tom Göran Persson som var initiativtagare uttrycket sig så här. "Det trodde jag verkligen inte att vi tagit i från svenska folket så mycket makt"!

Förändringen av vårt försvar, från folkförsvar till anställande av legoknektar har också skett utan folkets hörande. Samma gäller de krig vi nu för i bl a Irak, Afghanistan och Libyen. Jag skulle kunna räkna upp många fler frågor som enligt grundlagen skall avgöras i val eller folkomröstning men där politikerna helt struntat i att följa vår grundlag och därmed begått brott mot demokratin.

Därför tror jag inte att politikerna är lämpliga att informera våra ungdomar om demokrati. Det borde i stället vara vi fria debattörer som som står helt fria och för vilka demokratin är målet.

Men sannolikt är det på det viset att varken politiker eller rektorer vill
ge våra ungdomar sanna kunskaper om demokrati. Då kan de börja ifrågasätta det rådande systemet. Nej politikerna vill ha medborgare som går sovande genom livet och varken bryr sig om demokratin eller vilket samhälle politikerna formar.

Olle Ljungbeck, Gävle

Mer läsning

Annons