Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att släcka ned gator och torg ger andra kostnader

/

Närpolischef Glenn Hillman anser att förslaget att släcka ned stadens gator och torg är dåligt och hoppas att politikerna ser att det kommer att generera andra kost- nader i samhället.

Annons

Jag som närpolischef i Gävle har följt debattinläggen om tjänstemannaförslaget att släcka ned belysningen under maj, juni och juli månad i vissa delar i kommunen. På så vis skulle kommunen kunna spara 1 miljon kronor. Så som det har beskrivits ska förslaget överlämnas till politikerna för ett beslut. Jag har också tillfrågats av tjänsteman på kommunen vilken inställning polisen i Gävle har till nedsläckningen. Då som nu, vidhåller jag mitt svar, att det är ett synnerligen dåligt förslag och jag skulle bli besviken om det togs ett beslut i den riktningen.

Varför? Jo, skulle 1 miljon kronor vara värt priset för en minskad trygghet? Hur många kommer att utsättas för brott under denna tid som en följd av mörkret? Hur många av dessa kommer att behöva uppsöka sjukhuset? Hur många av dem kan få men för livet? Hur många kommer att få sin integritet kränkt för resten av sitt liv och känna sig otrygga?

Så som jag ser det flyttar vi kostnader till landstinget, försäkringskassan, försäkringsbolagen och i viss mån även till polisen. Alltså, det blir övriga samhället som får stå för kostnaderna av kanske långa sjukskrivningar, social nedskärning med mera.

Ökad trygghet bygger på samverkan. Samverkan är viktig för att förebygga brott. Vi har gjort trygghetsvandringar i Gävle centrum och även i vissa yttre områden. Reella trygghetsvandringar är till för att upptäcka hur det faktiskt ser ut. För det andra är vandringarna till för att upptäcka hur olika människor upplever tryggheten. En viktig grundprincip för att kunna arbeta med situationell prevention är dock att se hur olika brott har olika mönster. Detta gör att det inte går att tala om brottsförebyggande åtgärder i allmänhet, i stället måste man se hur olika typer av brott kräver olika slag av åtgärder. I allmänna ordalag kan man dock säga att den situationella brottspreventionen eftersträvar att:

• försvåra genomförandet av brott.

• göra det mer riskabelt att begå brott.

• minska lönsamheten av brott.

• motverka bortförklaringar som underlättar brott.

Internationellt har situationell brottsprevention gått under namnet CPTED, crime prevention through environmental design. Idén är att forma den fysiska miljön på ett sätt som gör att brottslingen upplever det som svårare, riskablare och mindre lönsamt att begå brott.

Polisen i Gävle har ett stort engagemang hos kommunen, bostadsföretag med flera för frågor runt det brottsförebyggande arbetet. Skulle nu kommunen släcka ned sin belysning, befarar jag att mängdbrotten det vill säga misshandel, stölder med mera kommer att öka i mörkret. De flesta brott sker på ställen där det är mörkt. En polisiär målsättning är att alla ska kunna känna sig trygga i vardagen. Boendemiljön och närmiljön är viktiga delar av människors vardag. Genom att utforma och förvalta boende- och närmiljön på ett genomtänkt sätt kan man påverka brottsligheten och därmed tryggheten.

 

Närpolischef i Gävle och Ockelbo

Mer läsning

Annons