Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att spara 50 miljoner på ett år är inte lätt

Ingen kan som politiker stoppa huvudet i sanden och hoppas att den ekonomiska krisen går över av sig självt, skriver Vivi-Anne Sundqvist (S) med anledning av de 50 miljoner kronor som ska sparas för nästa år.

Annons

Omvårdnadsnämnden, som svarar för en stor och viktig del av kommunens kärnverksamhet, ska fatta viktiga beslut.

Under våren blev det klart att 50 miljoner ska sparas för 2010. Osäkerheten om det ekonomiska läget för kommande år är stor. Politiker av alla kulörer i omvårdnadsnämnden ska nu ta ansvar och ställning till vad som kan och måste göras i vår verksamhet.

Att spara 50 miljoner kronor på ett år är inte lätt. De Gävlebor som behöver omvårdnad, stöd och hjälp finns ju här.

Behoven av kvalitetsutveckling för enskilda, förbättringar och lyhördhet för alla olika personers behov och önskemål om hjälp kvarstår. Varje enskild person, anhöriga och medborgare måste få känna tryggheten med att kunna få den hjälp som efterfrågas och vi behöver alla kunniga, goda medarbetare för dagliga insatser.

Omvårdnadsförvaltningen fick i våras uppdraget att genomlysa alla verksamhetsområden.

Vilka åtgärder måste tas redan 2009 med effekt på 2010 och framöver?

En åtgärdsplan för effektiviseringar finns nu, med nedanstående huvudrubriker: äldreboende och korttidsplatser, stöd i egna hemmet, hemtjänst med mera, stöd till personer med funktionsnedsättning och administration. Fördjupade sparåtgärder i varje delområde kommer vartefter upp och presenteras nämnden för politiska delbeslut.

26 augusti läggs ett förslag om upphandling, som noga diskuterats i nämnden. Upphandlingen berör både hemtjänst och ett antal gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning.

Vi föreslår att verksamheten inom hemtjänsten i centrala Gävle och Andersberg ska upphandlas. Olika utförare/entreprenörer får visa hur de kan erbjuda god kvalitet i omvårdnad och service till ett bra pris i vår kommun. Kommunens egen hemtjänst har också tydliga krav på kvalitetsförbättringar och kostnadssänkningar. Kommunen har fortsättningsvis huvudansvaret för både egenregi och entreprenörer.

Inga andra konkreta sparalternativ för hemtjänsten har lyfts fram från politiskt håll. Tidigt konstaterade nämnden, att vi vill undvika varsel och uppsägningar, så långt det bara är möjligt. Arbetslöshet drabbar hårt, den enskilde, familjen och samhället, och skapar en ond cirkel för alla berörda. Vi undviker samtidigt att göra försämringar i bistånd till enskilda, till exempel ge mindre omvårdnad , stänga verksamheter, minimera anhörigstödet eller annat.

Det är Gävleborna som sätts i fokus, ledstjärnan är att värna kvalitén och tryggheten för alla dem som behöver omvårdnad och service. De skattemedel som Gävleborna i vår kommun avsätter för välfärdstjänster ska hanteras klokt, rätt och ansvarsfullt.

Omvårdnadsnämndens insatser, sparåtgärder, effektiviseringar och rationaliseringar med 50 miljoner kronor är i dagsläget oundvikliga. Besluten måste tas. Ingen kan som politiker stoppa huvudet i sanden och hoppas att den ekonomiska krisen går över av sig självt.

ordförande, omvårdnadsnämnden

Mer läsning

Annons