Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Av var och en efter förmåga! Åt var och en efter behov!

Vi vill satsa på jobben, välfärden och miljön. Detta måste gå före orättvisa skattesänkningar, skriver Anita Drugge (S).

Annons

En kväll i maj samlades vi Socialdemokrater i Hofors kommun för ett möte kring den kommunala ekonomin. Ganska snart fick vi verkligheten klar för oss. Skatteintäkterna har minskat kraftigt på kort tid, 10 miljoner för i år. Dessutom 19 miljoner för 2010 och 31 miljoner för 2011.

Medborgarna i Hofors kommun har gemensamt byggt ett samhälle grundat på solidaritet, frihet och jämlikhet. Var och en betalade skatt efter förmåga, för att få en bra skola, vård, omsorg och fritid för att alla ska kunna få färdas väl genom livet. Gemensamt betalade de för att kunna brygga broar för arbetslösa perioder mellan jobb och vid sjukdom.

Den kraftigt stigande arbetslösheten drabbbar inte bara den som måste lämnar jobbet, den drabbar även kommunen. Regeringen har raserat a-kassan genom kraftigt höjda avgifter som tvingat cirka 500 000 människor att lämna a-kassa och genom att sänka a-kasse- ersättning till en usel nivå. Den som blir arbetslös får hanka sig fram med mycket svag hushållsekonomi och den som inte är medlem i a-kassa får förödmjuka sig till att be släkt/vänner om hjälp och kommunen om ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd, för att överleva.

Regeringen har valt att sänka skatterna, mest till redan välbärgade, i stället för att bekämpa arbetslösheten inom kommunerna. I år fryser man statsbidragen på 2008 års nivå. Hög arbetslöshet och låg a-kasseersättning ger lägre skatteintäkter till kommunen. Försörjningsstöd är en direkt kommunal kostnad som måste täckas av pengar från andra verksamheter såsom till exempel förskola eller äldreomsorg. Kommunen har ett lagstadgat krav på sig att inte gå med underskott, utan måste redovisa en budget i balans, vilket leder till sparpaket och nedskärningar.

Vi Socialdemokrater har alltid investerat oss ur lågkonjunkturer. Kraftiga satsningar på utbildning av arbetslösa, andra arbetsmarkandsåtgärder samt satsningar på kommunerna har tryggat välfärden och inte fördjupat krisen.

Vi Socialdemokrater har i år föreslagit att bland annat även göra satsningar på Rot-stöd till hyreslägenheter, skolor och äldreomsorgsbyggnader för att kommunerna skall kunna rusta up och miljö/energianpassa slitna lokaler. Detta skulle sänka arbetslösheten.

I Hofors gör vi trots bistra tider en satsning i centrum.

Satsningen görs i samverkan med företagen för att trygga kundernas trafiksituation på norra parkeringen.

Affärernas entréer kommer att öppnas mot Skolgatan och de parkeringar som försvinner på norra parkeringen anläggs söder om affärerna.

Kommunens kostnad blir drygt 100 000 kronor per år, eftersom kommunens del av investeringen om cirka 6 miljoner fördelas på många år.

ordförande för Socialdemokraterna i Hofors/Torsåker

Mer läsning

Annons