Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Även Gävle är beroende av en levande landsbygd

Genom att ta till vara på den utvecklingskraft som finns på landsbygden skapas förutsättningar för hållbar tillväxt.

Annons

Centerpartiet är fullständigt övertygat om stadens och landets ömsesidiga beroende av varandra. Det beroendet har aldrig varit större än nu. Ska vi kunna äta gott med sunda, säkra och lokalt producerade råvaror behöver vi livsmedelsproduktionen på landsbygden. Och ska vi få människor att vilja och våga förverkliga sina drömmar i vår kommun behöver vi ett bra universitet och ett gynnsamt företagsklimat.

Den Landsbygdsstrategi som under förra mandatperioden arbetats fram under ledning av två C-ledda departement – Närings- och Landsbygdsdepartementet - är historisk. Aldrig någonsin har det funnits en uttalad strategi på hur vi ska kunna utveckla landsbygdens enorma potential.

Många av de generella förbättringar som regeringen genomför för näringslivet är av strategisk betydelse också för landsbygdsföretagen. Vi vet att ett ökat företagande i landsbygdområden leder till en breddning av näringslivet och ny sysselsättning, vilket i sin tur förbättrar underlagen för kommersiell och offentlig service. Alternativa bra boendemiljöer på landsbygden är också viktiga för att arbetskraft med de önskemålen finner bostäder.

Tillgången till kommersiell service i hela landet är avgörande för en hållbar tillväxt. Människor ska ha tillgång till grundläggande behov som mat och drivmedel inom rimliga avstånd. Den 13 januari i år beslutade därför regeringen om ytterligare 80 miljoner till den här typen av service i gles- och landsbygder fram till år 2014. Pengarna ska användas till att exempelvis stärka butiker och drivmedelsstationer av strategisk betydelse. Målet är att människor i hela landet ska kunna växa av egen kraft.

De ”gröna” näringarna är en bas för hållbar tillväxt och utveckling. Inte minst kommer landsbygden att spela en avgörande roll för energiförsörjningen av hela kommunen i framtiden. Här finns också en stor utvecklingspotential av fortsatt vidareförädling av produkter från ett modernt jordbruk, ett effektivt skogsbruk samt en livskraftig livsmedelsindustri samt turism. I hela världen finns också en långsiktigt ökad efterfrågan på förnybara råvaror, biomassa för energiproduktion och livsmedel. I detta sammanhang är även en fortsatt utbyggnad av vindkraften en stor möjlighet.

Livsmedelssektorn har stora utvecklingsmöjligheter och är redan viktig för sysselsättningen på landsbygden. Genom att koppla samman produktions- och förädlingsleden med turism och möjligheterna till måltidsupplevelser uppstår nya möjligheter. Vidare bidrar de gröna näringarna till ett öppet och attraktivt kulturlandskap. Turistnäringen är en många gånger underskattad framtidsnäring. Den växande turismen skapar efterfrågan på nya upplevelser, och vår gästrike landsbygd kan erbjuda natur- och kulturmiljöer med unika värden såsom tystnad och en möjlighet att komma bort från trängsel. Satsningar av det här slaget berikar även oss kommuninvånare som också får tillgång till att njuta än mer av vår egen hembygd.

Gävles landsbygder är viktiga för hela vår kommuns framtid. Inte minst är det en plats för fritidsboende och rekreation. Endast genom att vi tar till vara det engagemang och den utvecklingskraft som finns på landsbygden skapas förutsättningar för den tillväxt och den hållbarhet i tillväxten vi önskar. Därför fortsätter Centerpartiet alltjämt att kämpa för en utveckling av landsbygdernas värden och möjligheter

Roland Ericsson C
Oppositionsråd i Gävle

Mer läsning

Annons