Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Avstängningen hade kunnat göras annorlunda

I GD och AB var det helsidesannonser införda med budskapet ”anställningar inte avstängningar”. Många butiksinnehavare i Gävle som stod bakom annonserna. Av annonsen kunde man få intrycket att Fastighetsägarna skulle vara för den biltrafikavstängning på N Kungsgatan och N Rådmansgatan som är ett av två alternativ trafiklösningar i centrumplanen. Det kan härmed dementeras. Fastighetsägarna är för åtgärder som stärker och utvecklar Gävle centrum. Det är vår fasta övertygelse att minskad omsättning i handeln inte bidrar till ett mer attraktivt centrum.

I den Centrumplan som är ute på samråd nu föreslås två alternativa lösningar för trafiken på delar av gatorna N Kungsgatan och N Rådmansgatan. Ena förslaget innebär i princip att den nuvarande lösningen med biltrafik och busstrafik tillsammans behålls och det andra förslaget innebär att delar av gatorna stängs av för biltrafik.

Fastighetsägarna i Gävle centrum har deltagit i arbetsgrupper som tagit del av arbetet med framtagandet av Centrumplanen. Redan i ett tidigt skede framförde vi vår oro för den effekt som en avstängning skulle kunna få för handeln. Att en avstängning skulle föreslås var inte klart då, men det var en sak som övervägdes. Vi befarade att handeln skulle drabbas negativt av en avstängning, vilket i sin tur på sikt drabbar våra medlemmar som hyr ut butikslokaler. Fastighetsägarna och handlarna har i denna del ett gemensamt intresse. I de möten som vi haft med kommunen har denna synpunkt framförts. Tyvärr har vi inte kunnat belägga effekten för handeln av en avstängning eftersom några mätningar eller undersökningar om det sambandet inte finns. Vår tro eller vårt tyckande har emellanåt bemöts med teorin att det är ett mer bilfritt centrum som skapar attraktivitet och därmed mer stadsliv, vilket är en av målsättningarna med centrumplanen. Inte heller den teorin har kunnat beläggas med fakta eller underlag.

Vi begärde att sambandet mellan trafikavstängning och handelns omsättning skulle undersökas när vi förstod att den politiska majoriteten i Gävle var för en avstängning. Det skulle ske genom en testavstängning under oktober månad. Redan efter halva testperioden vittnar många handlare om kraftigt minskad omsättning. Det budskapet har nått våra politiker vid samrådsmötet den 18/10. Handlarna har begärt att testavstängningen ska upphöra i förtid. Fastighetsägarna stödjer det under förutsättning att en majoritet av våra politiker inte längre är för en permanent avstängning. Det är inte mätningarna som genomförs under testavstängningen som är viktiga för oss. De är bara ett medel för att påvisa effekten för handeln av en permanent avstängning. Den effekten har enligt vår uppfattning med all tydlighet redan framträtt.

Det är olyckligt att handeln drabbas genom testavstängningen, men alternativet med en permanent avstängning fattat på bristfälligt underlag är allt för avskräckande. Med facit i hand hade saker som tidpunkt för avstängningen, framförhållningen och informationen om avstängningen kunnat göras på annat sätt. Detta begränsades tyvärr genom planens samrådstid. Låt oss dock inte glömma att den grundläggande orsaken till allt detta är den ofullständiga beskrivningen av konsekvenserna av trafikavstängningen i Centrumplanen.

Mats Gustafsson
Fastighetsägarna MittNord