Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avveckla vindkraftens gräddfil!

Annons

Replik till Erik Birksten, Svensk Vindenergi, ”Vindkraft bra för både miljö och plånbok”.
Svenska Kraftnät, som svarar för stamnätet i Sverige skriver i sin investeringsplan 2012-2014; ” En successiv uppbyggnad av ett elöverskott i det nordiska området aktualiserar ytterligare förbindelser till kontinenten”. ”Det är också nödvändigt att sätta in de kontinentala förbindelserna i sitt europeiska sammanhang. Det krävs stora nätförstärkningar i både Polen och Tyskland, för att elkraft inte ska stängas in i de norra delarna av dessa länder”. Man skriver också beträffande den tröga planeringsprocessen; ” Ledtider på tio år från beslut till drifttagning är inte ovanliga i stamnätet”. Det är ett välkänt faktum, att en utbyggnad av stamnätet i det tättbefolkade Tyskland nu möter hårt lokalt motstånd och därför troligen ligger mycket långt fram i tiden.
Mot denna verklighetsbakgrund ter sig den nuvarande forcerade utbyggnaden av vindkraften i Sverige, som ekonomiskt mycket riskabel och anmärkningsvärt oplanerad. Det kommer inte att inom överskådlig tid finnas tillräcklig elnätskapacitet, för att med den svenska vindkraftens hjälp reducera några koldioxidutsläpp i andra länder i vår närhet. Därmed faller ett av vindkraftslobbyns märkliga huvudargument, för att vi skall acceptera att vår natur och miljö skall förstöras av vindkraften.
Vindkraftslobbyn hävdar, att det bara är att spara på produktionen av vattenkraften i Sverige, när det blåser och vindkraften levererar el. Hur stämmer de hydrologiska förutsättningarna, vattendomarna, hänsynen till de stora älvdalarnas geologiska förutsättningar och säkerhetsbestämmelserna för vattenmagasinens hållbarhet överens med detta påstående? Dessa faktorer går inte att bortse ifrån, bara för att vindkraften plötsligen behöver backup eller levererar el som inte efterfrågas när den finns. Därmed faller även detta argument för att bygga ut vindkraften i Sverige.
Eftersom Sverige, enligt Kungliga Vetenskapsakademien, inte behöver vindkraften för att klara EU:s uppsatta mål för förnyelsebar energi, faller även ett annat av vindkraftslobbyns huvudargument för en vindkraftsutbyggnad.
Vindkraften bidrar till ett ändå växande elöverskott som är svårt att att sälja i Sverige och utomlands, den skapar mycket få varaktiga lokala arbetstillfällen. Den minskar inga koldioxidutsläpp i Sverige eller utomlands. Den riskerar vår viktiga turistindustri, förstör naturen, miljön och orsakar lidande för befolkningen och värdeförluster för fastighetsägare. Den är mycket kostsam för landets hushåll, både att producera och att distribuera. Den lever på bidrag vars existens är helt beroende av politiska beslut en reell risk, som alla ägare och finansiärer av vindkraftverk bör observera noga.
Vi anser att vindkraftens politiska och ekonomiska gräddfil i den svenska energipolitiken omedelbart måste avvecklas. Vindkraften är inte bra för Sverige, den fyller helt enkelt inte något nationellt behov, den gör mer skada än nytta både för miljö och plånbok!

Jonny Fagerström & Björn Törnvall, Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Mer läsning

Annons