Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Baksidor med kommunal vetorätt

Annons

Sverige har fortfarande ett stort oljeberoende och en lång väg för att bygga ett hållbart samhälle. Över 30 procent av all energi vi använder – hela 95 procent av all energi inom transportsektorn – kommer från oljan. Om vi byter från olja till naturgas så minskar utsläppen som påverkar växthuseffekten, den lokala miljön och vår hälsa. Gas ger mindre koldioxid till atmosfären och närmast noll utsläpp av kväveoxider, svavel och partiklar. Naturgas är visserligen fossil energi men betydligt renare än kol och olja. Dessutom banar naturgasen väg för den förnybara biogasen som successivt kan blandas med i gasnät och fordon. Naturgasen i Sverige importeras idag från Danmark och är en tiondel jämfört med oljeanvändningen (en betydande andel av denna olja kommer förövrigt från Ryssland). Att det talas allt mindre om oljeberoendet och allt mer om baksidorna med naturgas är för mig obegripligt.

PR-byrån Westander har gjort en enkät till 494 riksdagskandidater, varav 281 kandidater svarat på frågor om vetorätt och utvinning av energi. 52 % uppger att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av fossil energi, 15 % motsätter sig ett sådant veto och 33 % svarade ”tveksam/vet ej/vill ej svara”. Räknar man ihop siffrorna så är det alltså ca 350 av 494 kandidater som antingen inte svarat alls, motsatt sig vetorätten eller uttrycker allmän tveksamhet. Det är inte vad Carl Piper hade hoppats eller valt att lyfta fram i sin insändare "Kommuner måste kunna stoppa gas och olja" i Arbetarbladet 18/8. Men det är naturligt då frågor om energiförsörjning, nationell utvinning och kommunal vetorätt är komplicerade.

Jag har stor respekt för oro och synpunkter som kan uppkomma kring olika energiprojekt. Det är lätt att förstå att planer på uranbrytning och slutförsvar av kärnbränsle kan väcka känslor hos lokalbefolkningen, men vill staten satsa på kärnkraft så blir det naturliga följder. Likaså kan vindkraftverk påverka både markägare och djurliv, men om vi ska nå de nationella målen för mer vindkraft så måste de byggas någonstans. Provborrningar efter naturgas väcker förstås också känslor, men är det värre att på mycket begränsade platser undersöka Skånes berggrund än att ha gruvor i Norrland? En viktig fråga att ställa sig kring vetorätten är ju också vad som händer om inga markägare eller kommuner vill producera energi, ska Sverige vara helt beroende av import och andra länders prissättning? Ett kommunalt veto kan snedvrida Sveriges samlade möjligheter till en god energiförsörjning, hög sysselsättning och ett mer hållbart samhälle.

Anders Mathiasson
vd Energigas Sverige


Mer läsning

Annons