Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barn- och ungdomspsykiatrin klarar vårdgarantin

Barn- och ungdomspsykiatrin i Gävleborg når båda tillgänglighetsmålen som regeringen ställt på Sveriges barn- och ungdomspsykiatri.

Annons

 80 procent av de som söker vård får sitt första besök inom 30 dagar, och 60 procent får utredning eller behandling inom 60 dagar.

Detta trots minskade resurser, ökade krav på kvalitet och tillgänglighet och ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. Det är en tuff utmaning som barn- och ungdomspsykiatrin i Gävleborg klarar!

De senaste åren har barn- och ungdomspsykiatrin i Gävleborg genomfört stora förändringar som berört såväl patienter som medarbetare. Vår utmaning har varit, och är fortfarande, att ge bästa möjliga vård med de resurser vi har.

Det finns flera orsaker till att vi nu når målen. Framförallt handlar det om att våra medarbetare gör ett fantastiskt bra jobb, men vi har också infört system för bättre kvalitetssäkring av väntelistor och registreringar. Det innebär att vi arbetar mer effektivt men med samma höga kvalitet.


Men utmaningarna slutar inte i och med detta. Vi har klarat första delmålet på 60 dagar för utredning eller behandling. Nu gäller det att hålla i det och bli ännu effektiverare. Inför 2011 ska barn och unga få utredning eller behandling inom 30 dagar. För att klara det behöver vi inom BUP fundera på hur vi arbetar; gör rätt person rätt sak i rätt tid? Det som tidigare har varit goda arbetssätt och rutiner kanske inte är det längre och vi behöver alltid kritiskt granska oss själva.


Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta och vi har också påbörjat en strukturförändring. Ett första steg togs när vi samlade verksamheten för Gästrikland i Gävle. Nästa steg är att samla verksamheten för södra Hälsingland i Bollnäs. I framtiden kommer vi att finnas i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall. Vidare utvecklar vi samarbetet med primärvården som i framtiden i första hand kommer att vårda barn och unga med psykisk ohälsa i första ledet, medan BUP står för specialistinsatser. Tillsammans med primärvården och vuxenpsykiatrin utvecklar vi en enhet för att personer med ätstörningar ska få samma vård och behandling oavsett var i länet man bor. Vi jobbar med kommunerna för att få till ett strukturerat samarbete där syftet är att barns och ungdomars psykiska hälsa ska ses utifrån ett helhetsperspektiv.


BUP har de senaste åren gjort stora förändringar med neddragningar som följd, och det skapar oro. Vi behöver nu lägga vår kraft och energi på utveckling av vården. Våra medarbetare är mycket kompetenta och engagerade och de har en nyckelroll i utvecklingen av framtidens barn- och ungdomspsykiatrin. Tillsammans kommer vi att klara även framtidens krav.


verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatri Landstinget Gävleborg

Mer läsning

Annons