Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre integration är ett måste för Gävle

Annons

Vår öppenhet mot omvärlden och såväl arbetskrafts- som flyktinginvandring har varit, och kommer att vara, en viktig förutsättning för vår välfärd. Invandring ökar andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder och bidrar därmed till snabbare ekonomisk tillväxt. Tyvärr är det en vanlig missuppfattning att det finns ett bestämt antal arbetstillfällen i ett land, och att fler människor innebär större konkurrens om dessa arbetstillfällen. Antalet arbetstillfällen är dock kopplat till hur många människor det finns i ett land. Fler invånare ger större efterfrågan på varor och tjänster, vilket bidrar till ökad tillväxt och jobb skapas.
Gävle kommun behöver öka fokus på ökad integration för tillväxt. Genom att stärka integrationen kan Gävle ytterligare stärka sin konkurrenskraft och skaffa resurser för att möta de stigande behoven av bland annat vård och omsorg för den åldrande befolkningen.
Vi Kristdemokrater vill bejaka mångfalden. Det gör vi utifrån vår människosyn och solidaritet med andra människor. Men också därför att vi tror att mångfaldens samhälle skapar dynamik och ekonomisk utveckling. Det är när olikheter kompletterar varandra som en bättre helhet skapas. Att bejaka mångfald är inte att blunda för att det finns konflikter. De konflikter som uppstår måste hanteras med respekt för varandra och med en vilja att nå fram till samförstånd. Vi tror att en pedagogisk metod som innebär svenskundervisning kombinerat med praktik, lärlingsplats eller ett arbete främjar både språkinlärningen och underlättar det fortsatta steget ut på arbetsmarknaden.
Det viktigaste är att fler arbetar, men det är också där de största problemen finns. Det tar för lång tid för utrikes födda att få jobb och arbetslösheten är allt för hög bland såväl utrikes födda som personer med utländsk härkomst. Därför behövs fortsatta satsningar på integration i arbetslivet. Det handlar om allt från förbättrad introduktion för nyanlända till satsningar för att skapa fler arbetstillfällen. Instegsjobben som ger skattelättnader för arbetsgivaren vid anställning av invandrare som bott mindre än tre år i Sverige är viktigt att Gävle kommun satsar på. Det är oacceptabelt att Gävle kommun hittills inte ordnat ett enda instegsjobb. Vi Kristdemokrater vill ta ansvar och arbetar gemensamt för att ta bort de hinder och svårigheter som utrikes födda möter för att komma ut i arbetslivet, och för att våra arbetsplatser skall präglas av öppenhet och likabehandling.
En kraftfull åtgärd för att motverka segregation är att se till att alla bostadsområden har en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. För att åstadkomma en rörlig bostadsmarknad måste fler hyresrätter byggas.
Några av Kristdemokraternas mångfaldsförslag:
• Satsa på svenskundervisning med praktik och lärlingsplats.
• Inför jobbguider som lotsar arbetssökande till jobben.
• Skapa bättre möjligheter för företagande.
• Utveckla bostadsområden med olika upplåtelseformer
Lili André, Kommunfullmäktigekandidat, Gävle, KD
Lennart Sjögren, Riksdagskandidat, Gävleborg, KD
Ingemar Kalén, Oppositionsråd Landstinget, KD

Mer läsning

Annons