Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre skydd för våldsutsatta kvinnor och barn!

Annons

Våld är ett stort hot mot ett öppet och fritt samhälle. Relationsnära våld är därtill särskilt allvarligt och kränkande till sin natur. Vi måste tillsammans ta tydlig ställning mot våldet och ge vårt stöd till dem som blivit utsatta inte minst kvinnor och barn.
Mäns våld mot kvinnor är inte ett problem ”någon annanstans” utan alltjämt ett allvarligt och utbrett problem i vårt land och i Gävle. Varje år dödas i genomsnitt 17 kvinnor i Sverige av en man som de har eller har haft en kärleksrelation till. Långt fler utsätts för våld och andra grova kränkningar. Enligt BRÅ:s trygghetsundersökning utsätts så många som 60 000 svenska kvinnor varje år för våld av en närstående man. Problemet drabbar även en mycket stor grupp barn; Rädda Barnen uppskattar att uppemot 190 000 barn bevittnar våld i hemmet varje år. Cirka 1000 svenska kvinnor och barn lever gömda i sitt eget land. Skolverket bedömer att över 4 800 barn och ungdomar lever med skyddade personuppgifter. I Gävle upplevde kvinnojouren Blåklockan en markant ökning av antalet som sökte hjälp under 2011. Vi moderater vill nu satsa på att förbättra skyddet för våldsutsatta kvinnor här i Gävle.
Relationsnära våld ska tas på allvar av vårt rättsväsende. Alliansregeringen har kraftigt förstärkt resurserna till brottsbekämpningen. Inte minst polisen har fått ökade resurser och det måste få genomslag vad det gäller relationsnära våld. Gävlepolisen måste till exempel nu komma till rätta med vakanserna på familjevåldsroten.
Vi måste också bli bättre på samordning och samverkan mot relationsnära våld. Från polis och åklagare till Socialstyrelsen och vården. Vi föreslår därför att en kraftsamling ska ske i Gävle mot relationsnära våld på samma sätt som samlingen för att bekämpa organiserad brottslighet.
Kvinnojouren blåklockan och tjejjouren Vulcana utgör en omistlig del i stödet till våldsutsatta kvinnor i Gävle. Deras uppdrag handlar både om att sprida kunskap om relationsnära våld samt erbjuda stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor och barn. I dag finns en statlig permanent finansiering av kvinnojourerna på 109 miljoner kronor. Denna statliga finansiering vill vi moderater utöka. Kvinnojouren Blåklockan har ett avtal med Gävle kommun att ha två anställda och hålla skyddat boende för kvinnor och barn som utsatts för relationsnära våld. Kommunens föreningsbidrag täcker inte ens kostnaderna för detta! Verksamheten går runt tack vare stöd bl.a. från Svenska Kyrkan. Vi uppmanar Gävlekommun att förstärka sitt stöd till kvinnojouren så att åtminstone två personal och det skyddade boendet får en långsiktig och garanterad finansiering av kommunen.
Våldet mot kvinnor kan aldrig accepteras!

Inger KällgrenSawela(M)
Oppositionsråd
Anders Jansson(M)
Omvårdnadsnämnden

Mer läsning

Annons