Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre stöd till föräldrar

Kristdemokraterna Maria Larsson, Lennart Sjögren och Lili André skriver i sin debattartikel bland annat om hur olika typer av föräldrastödjande verksamheter kan samordnas.

Annons

Regeringen har beslutat om en strategi för ett utvecklat föräldrastöd. Även om de flesta barn i vårt land har det bra och mår bra kan vi se att allt fler också mår psykiskt dåligt, känner av oro och är stressade. Därtill är det fler som vårdas för alkoholförgiftning och depression medan antalet självmordsförsök bland unga människor ökar.

Bakgrunden till att den psykiska hälsan försämras handlar om komplexa samband. Men vad vi kan göra åt den är desto enklare. Det handlar om att ge stöd och råd till föräldrarna.

Många vetenskapliga studier visar att barns psykiska hälsa kan förbättras genom ett stöd till deras föräldrar. Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv och ska känna att de har samhällets stöd i sin uppgift.

Att vara förälder är också svårt. Att få kunskap är angeläget för att kunna handla på bästa sätt i vardagen. Det kan handla om den anknytning mellan barn och föräldrar som grundläggs under den första tiden. Det kan handla om vikten av att kunna ge såväl kärlek som ramar under uppväxten.

Föräldern behöver hitta sin roll i samspelet med förskolan och skolan, lära sig hur man tar konflikter med barnet och hur man sätter gränser utan att självkänslan skadas. Och det kan handla om att grundlägga en respektfull relation med sin tonåring, så kan inte minst föräldern lära sig att bättre hantera de känslostormande tonåren.

Slutsatsen är att föräldrarna är den främsta skyddsfaktorn för sina barn.

Föräldrar älskar sina barn och är måna om att ha en god relation till sina barn och de är också öppna för att ta emot stöd. Efter det att barnet uppnått ett års ålder försvinner ofta kontakten med barnhälsovården. Därmed upphör stödet till föräldrar utan att ersättas med något annat.

I vissa kommuner finns familjecentraler där socialtjänst, MVC, BVC, barnpsyk samverkar på ett utmärkt sätt men i andra kommuner tar stödet slut. Det föräldrar främst efterfrågar är möjligheter till nätverk, rådgivning och samtal om föräldraskapet.

Många vill också delta i föräldrautbildningar. De senaste åren har 20 000 föräldrar deltagit i såna utbildningar.

Ett av målen i föräldrastödsstrategin är att de olika aktörer som redan jobbar med föräldrastöd ska samverka bättre med varandra så man tillsammans kan bygga en kedja med föräldrastöd upp i högre tonåren.

Öppna förskolor, aktiva föräldragrupper, socialtjänsten liksom förskolor och inte minst barn- och mödrahälsovården spelar stor roll. Men det kan samordnas mycket bättre.

Ett annat delmål syftar till att skapa fler arenor för att fylla behovet av samtal och nätverk för föräldrar. Framgångsrika föräldrastödjande program för att förebygga droganvändning bland ungdomar bygger just på att föräldrar själva kommer överens om att ha gemensamma regler gentemot sina ungdomar.

Ett viktigt arbete i strategin syftar till att fler som erbjuder föräldrastöd ska vara utbildade. Folkhälsoinstitutet ska hjälpa till med att sprida evidensbaserade metoder liksom utvärderingar av olika föräldrastödsprogram.

Det är vår förhoppning att strategin för ett utvecklat föräldrastöd ska få ett brett genomslag i alla delar av landet. Efterfrågan finns från kommunerna.

Många frivilliga organisationer vill medverka. Men framför allt säger många föräldrar att de gärna vill ta del av kunskap och ingå i nätverk för att tillsammans med andra föräldrar bli viktiga vuxna både för sina egna och för andras barn.

äldre- och folkhälsominister

Partisekreterare

kommunfullmäktigeledamot i Gävle

Mer läsning

Annons