Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Behåll Rörbergs Flygplats: Är inte vi Gävleborgare värda att överleva en olycka

Annons

REPLIK TILL: Patrik Stenvard (M), Margareta Wedin (C) och Jörgen Edsvik (S): "Rörberg kan locka företag att etablera sig i Gävle".

De tre politikernas inlägg kräver korrigerande på i stort sett varje mening.

”Flygfältet i Rörberg täcker ett stort markområde….”  Ja, för att det är en flygplats. Omkringliggande terräng har stor betydelse för säkerheten för de ambulansflygplan, polis- och ambulanshelikoptrar, skolflyg med mera som gjorde instrumentinflygningar till flygplatsen i sämre väder. 2016-11-21 beslutade Gävles politiker att detta inte skulle vara möjligt längre. ”Väl fungerande infrastruktur….” Ja, för den typ av verksamhet som nu bedrivs/bedrevs. För kommande verksamhet vet man inte. Varken el, vatten, IT är dimensionerat för större skala.

LÄS MER: Problem för polisen när Rörbergs flygplats läggs ner: "Vår förmåga reduceras"

” …vilket ger området goda förutsättningar att utvecklas till ett modernt och flexibelt verksamhetsområde.” Varje markområde har möjlighet att utvecklas till modernt och flexibelt verksamhetsområde. Med en bevarad flygplats så har området större möjligheter än om den läggs ner. Mark för sådan utveckling finns dessutom alldeles intill flygplatsen.

”För att kunna locka företag att etablera sig i Gävle behöver kommunen utreda markområden som är lämpliga.” Det finns faktiskt ingen som helst utredning gjord av kommunen som visar på att just Rörbergs flygplats skulle vara det mest lämpliga området för de planerade verksamheter som kommunen tänker sig. Det är faktiskt bara en intressentförfrågan som ligger till grund för att kommunen nu anser att Rörbergs flygplats nu skall bli ett område för energiintensiva verksamheter.

”Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att avveckla Gävle flygplats.” Kommunfullmäktige beslöt att ”Gävle Flygplats avvecklas som instrumentflygplats” och det kommunala bolaget ”Gävle flygplats AB skall upphöra”. Ingenstans i beslutet står det att man skall avveckla flygplatsen som sådan. Här ser vi hur dessa tre politiker leker med orden.

”Bakgrunden var en konsekvensutredning som Gavlefastigheter i Gävle AB genomfört tillsammans med PWC.” Endast två alternativ utreddes. En kostsam remote tower-lösning som ingen operatör efterfrågat. Det andra alternativet var att lägga ned helt. Det fanns alltså inget alternativ där man utredde det verkliga behovet för att driva flygplatsen vidare, samt dela kostnaderna för detta med Region Gävleborg och alla Gävleborgs kommuner då även dessa nyttjar detta samhällsnyttiga flyg.

”Kostnaden för att rusta flygplatsen beräknades enligt utredningen uppgå till 17 miljoner enbart för åren 2017–2019, bidraget från Gävle kommun beräknades under samma period behöva uppgå till 29,2 miljoner kronor.” Den så kallade remote tower-lösningen som innebar stora investeringar beräknades till 17 miljoner. Driftkostnaderna var åtta miljoner per år. Som tidigare nämnts så dömdes det ut helt. Kvalificerade beräkningar baserade på det verkliga behovet visar på fasta kostnader på fyra miljoner om året och ca en miljon om året i investeringar. Detta har framförts till Göran Anrell, Gävle stadshus, samt till kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeledamöter.

LÄS MER: Slutet för en storslagen dröm – Rörberg går in för sin sista landning: "Färdtjänst för ett litet antal portföljbärare"

LÄS MER:  Här är kommunens plan för Rörbergs flygplats: Perfekt ställe för stort datacenter

”I samma rapport fick bland andra Polisen, Lantmäteriet, Region Gävleborg och Räddningstjänsten uttala sig om konsekvenserna …” Ja det är riktigt, men här undviker de tre politikerna att nämna vad alla egentligen sa. Ingen av alla dessa tillfrågade uttalade sig positivt om en nedläggning, tvärtom. Detta gäller även representanterna från Regionen. Här verkar politikerna avsiktligt vilja vilseleda Gävleborgs invånare.

”Därefter fattade kommunfullmäktige beslut om att verksamheten skulle upphöra…” Återigen, det togs beslut på att instrumentinflygningsmöjligheten skulle läggas ned, att Gävle flygplats AB skulle upphöra och flygplatsen skulle klassas om till en icke godkänd flygplats, det vill säga en ”vackert väder”-flygplats. En avvecklingsplan skulle tas fram och avtal skulle tecknas.Denna avvecklingsplan finns inte, däremot har vi fått ta del av en uppdragsplan som tagits fram av Gavlefastigheter där man beskriver hur omklassningen av Gävle flygplats till en så kallad ”vackert väder-flygplats” skall gå till. Nu säger dessa tre politiker att beslutet i kommunfullmäktige innebar en fullständig avveckling av flygplatsen, precis tvärtemot vad denna uppdragsplan säger.När det var dags att teckna avtal så backade helt plötsligt kommunen trots att det fanns beslut på det. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Stenvard tecknade samtidigt ett markanvisnings- och nyttjanderättsavtal med en ”hemlig” intressent på den fastighet som terminalbyggnaderna och tornet nu står på, samt även på en intilliggande fastighet. Detta skedde 2018-07-19 och det var cirka 1,5 månad innan kommunen informerade operatörerna om avvecklingen 2018-09-04.

”I beslutet såg fullmäktige till att det skulle finnas möjlighet att sluta avtal med kommunen för de som önskade att fortsätta med instrumentflygning, vilket inte kräver en godkänd flygplats” Denna mening är helt obegriplig, men visar på problemet med politiker som försöker hantera något som de inte behärskar. Vi tolkar det som ett fel.

LÄS MER: Placera företagen i grusgropen i stället för på flygplatsen

”Gävle kommun har under hösten bjudit in hyresgästerna i Rörberg till möten för att ha en dialog om kommunens utvecklingsarbete av området.” Kommunen har inte bjudit in operatörerna för att diskutera områdets utvecklingsarbeten men däremot meddelat att alla skall vara borta från flygplatsen under 2019.

”Vi vill se över möjligheterna att hjälpa hyresgästerna vidare…” Det har tydligt framgått att det inte kommer att byggas någon ny flygplats.

”… och tillsammans med andra aktörer utreder vi hur tankningsmöjligheterna ska lösas i framtiden Dessa aktörer som man syftar på har drivit detta på egen hand. Det kommunen hjälper till med nu är i handläggningen av det arrendeavtal som behövs för en temporär bränslelösning för kolvmotorbränsle, det vill säga ej för det jetbränsle som ambulans- och polishelikoptrar behöver.

”Vår förhoppning med utvecklingsarbetet på flygfältet är att det ska generera många arbetstillfällen i Gävle kommun framöver.” Fakta är att cirka 30 personer blir av med sina arbetsplatser vid Rörberg. Flera planerar nu flytta sina verksamheter till andra kommuner.

Tillgång till elkraft för dessa energiintensiva verksamheter är ett problem politikerna inte talar högt om, då kraftnätet i området redan nu inte klarar någon markant ökning enligt en färsk rapport från PÖYRY. Kylvattenförsörjning är också ett problem som inte är löst.

Gävleborgs län är i dagsläget det enda län i hela Sverige som inte har en flygplats där samhällsnyttigt flyg exempelvis ambulans-, polis- och brandflyg kan landa i sämre väder. Gävleborgs län kan när det gäller yta och antal invånare närmast jämföras med Dalarnas, Värmlands och Västernorrlands län. Dalarna har två flygplatser med instrumentinflygningsmöjligheter, Värmland har tre och Västernorrland har tre.

Är inte vi Gävleborgare värda att ha samma möjlighet att överleva en olycka eller att få hjälp vid en krissituation som övriga medborgare?

Tag ställning Gävleborgare och protestera mot detta vansinne, och gör det innan det är för sent för det här händer nu!

Anders Hellström             

Bo Göran Holmgren

 

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons