Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Behåll Sveriges höga ambitionsnivå för trafiksäkerhet

Det har under innevarande vinter rapporterats flera fall då tunga fordon skapat kaos i trafiken ute på våra vägar. På grund av rådande vinterväglag har lastbilar, bussar och andra tunga fordon inte klarat av att ta sig fram, orsakat totalstopp och därmed bidragit till att man tvingats spärra av vägar. Ibland har avstängningarna pågått under tiotals timmar. Motormännen är en av de organisationer som oroas över alla dessa trafikstopp och vi delar deras oro. Stopp i trafiken tillföljd av olyckor med lastbilar och bussar beräknas kosta samhället hela 125 miljoner kronor varje år.

I januari besökte vi Sveriges Åkeriföretag Gävleborgsåkarna för att ta del av vilka problemområden branschen upplever när det gäller vinterväglag och tunga fordon. Vi kunde då konstatera att vinterväghållningen är ett stort problem för den tunga trafiken. Därför menar Gävleborgsåkarna att ett vinterdäckskrav för tunga fordon vore önskvärt för att bidra till ökad trafiksäkerhet. Polisen bör dessutom ha rätt att stoppa fortsatt färd för fordon som inte uppfyller gällande regler och som kan riskera att orsaka stora trafikstörningar. Vidare bör lagstiftningen tydliggöra vem som ansvarar för att undanröja fordon som orsakar trafikhinder.

Vi har tidigare poängterat vikten av säkerheten på våra vägar. Sverige har en god tradition av att hålla en mycket hög ambitionsnivå när det gäller trafiksäkerhet. Denna goda tradition ska Sverige också hålla fast vid. Ett sätt att göra det är att vanliga fordon kör med dubbdäck medan tyngre trafik använder vinterdäck.

Miljöpartiet föreslog i december 2010 att man borde införa ett dubbdäcksförbud i hela Sverige, vilket är livsfarligt ur säkerhetssynpunkt. Dubbdäck minskar nämligen risken att dö i en bilolycka med 42 % jämfört med om man kört med odubbade däck, enligt en rapport som Trafikverket presenterade i september 2010. När det gäller tyngre fordon visar Trafikverkets rapport att ett vinterdäckskrav för tunga fordon minskar olycksrisken med 35 %. Vi menar vidare att en betydligt bättre väghållning också krävs utöver högre krav på fordonets däck för att öka säkerheten på våra vägar.

Vi anser att trafiksäkerheten alltid ska vara högt prioriterad, oavsett om man kör sin privata bil eller när det är fråga om större och tyngre fordon. Det finns flera undersökningar som visar att säkerheten ökar vid rätt val av däck. För att bibehålla Sveriges höga ambitionsnivå när det gäller trafiksäkerhet bör man tänka till både en och två gånger innan man väljer däck, oavsett om det gäller sin egen bil eller tunga fordon. Sedan är det naturligtvis upp till var och en att fatta sitt eget beslut. Kanske blir det enklare när man vet att både risken att dö och antalet onödiga stopp i trafiken minskas avsevärt vid rätt val av däck.

Lars Beckman (M),
riksdagsledamot för Gävleborg

Ulf Berg (M),
riksdagsledamot för Dalarna