Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bevara strövområdena vid Sand och Smedsladan

Annons

Utveckla strövområdet vid Sand/Smedsladan till ett turismområde med rekreation och rörligt friluftsliv.

En enig opposition förkastar majoritetens (s+v) förslag att sälja de tre tomterna på Sand till privatpersoner.

Det finns två bärande argument till varför det är olämpligt att sälja de tre tomterna:
• Det första är att området är ett översvämningsriskområde pga en ev. ogynnsam kombination av ett lågtryck , som pressar upp vattenståndet i Nedre Dalälven samtidigt som en mycket kraftig vårflod. Ett sådant tillstånd kan möjligen accepteras för uthyrningsstugor men inte för permanent villor.
• Det andra är pga svårkalkylerbara kostnader för omläggningar av ledningar inom området som tidigare har uppskattats till ca 0.5 Mkr men troligtvis kommer att ligga närmare 1 Mkr. Alltför dyrbart för kommunen.

Oppositionen som har stöd av kommunens näringslivs/turistchef vill istället utveckla området och stödja såväl kommunens satsningar på turismen som att bevara Älvkarlebybornas natursköna strövområde vid Sand/Smedsladan.

Vi anser att att allmänintresset bäst främjas genom att ta vara på och bibehålla det fina naturområdet invid Dalälven. Vi kan dock tänka oss en försiktig exploatering av små stugor som smälter in i miljön.

Vi hänvisar också till kommunens internkonsult som skriver:

Området får anses vara ett fint naturområde i anslutning till älven, som i ett obebyggt skick är värdefull. I detta område är tillgängligheten till älven hög och det är ett stort värde att kunna promenera och ströva i detta område och många vill bevara det så.
Ett annat sätt kan vara att upplåta området med de två stugorna till campingen mm.

Majoriteten (s+v) har med stöd i 2001-års detaljplan där tre bostadstomter vid Smedsvägen illustrerats på platsen för f.d. Fiskekontoret, beslutat att försälja dessa tre bostadstomter.
Komunstyrelsens kloka beslut från 2008 innebar att de befintliga stugorna skulle försäljas – inte fastigheterna.

Vi inom den eniga oppositionen anser att sälja tomterna till privatpersoner vore att sälja ut sin turistiska och naturmiljöinspirerade själ och svika alla de
Älvkarlebybor som uppskattar att ströva omkring i detta vackra område.

Bengt Ahlquist, Kommunens Väl
Kenneth Holmström,  Moderaterna 
Clarrie Leim, Centern
Hans Wennberg, Miljöpartiet 
Ann-Cathrin Larsson, Folkpartiet 
Gun-Britt Holmgren, Sverigedemokraterna


Mer läsning

Annons