Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Biblioteken – en byggsten för att ta Sverige ur krisen

När läget i landet är som tuffast behövs biblioteken, skriver Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. ”Sveriges framtida möjligheter hänger tätt samman med vilka förutsättningar invånarna ges för att under livet ställa om, utveckla och underhålla sin kompetens.”

Annons

Globaliseringens utmaningar och den ekonomiska krisen ställer allt högre krav på en förstklassig infrastruktur för kunskap. Vi vet att framtidens jobb och välfärd är starkt beroende av förbättrat lärande, utvecklad kompetens och innovationskraft.

Sveriges framtida möjligheter hänger tätt samman med vilka förutsättningar invånarna ges för att under livet ställa om, utveckla och underhålla sin kompetens.

I en sådan utveckling är en av byggstenarna ett världsledande bibliotekssystem.

Biblioteken har genom sin verksamhet unika möjligheter att stödja såväl formell som informell utbildning. Ett utvecklat bibliotekssystem, från skolbiblioteket och folkbiblioteket till universitets- och högskolebiblioteket, med sin tillgång till informations- och kunskapsresurser är ett stöd individers löpande kompetensutveckling.

En jämn och likvärdig tillgång och användning av biblioteksresurserna skulle stärka så väl individer som Sverige som nation.

En ny rapport, som tagits fram i samarbete mellan Svensk Biblioteksförening och SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar dessvärre att det finns stora klyftor mellan olika befolkningsgrupper vad gäller användandet av landets biblioteks- och informationsresurser. 70 procent av dem med hög utbildning anger att man besökt biblioteket under året i jämförelse med 36 procent av de med låg utbildning.

När det gäller internetanvändningen och därmed tillgången till elektronisk information är siffrorna 95 procent mot 52 procent.

Om inget görs riskerar den ekonomiska krisen att ytterligare öka klyftorna och därmed försämra Sveriges möjligheter som kunskapsnation.

Biblioteken har en särskilt viktig funktion att fylla i dåliga tider; en god och likvärdig tillgång till bibliotek utjämnar skiftande förutsättningar och ger alla samma möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och information.

Folkbiblioteken tillhandahåller också kulturella värden som ökar i betydelse i svåra tider.

Folkbiblioteken har en unik position i och med att de når ut till alla medborgargrupper och betraktas som viktiga delar av samhällsbygget.

Rapporten visar att folkbiblioteken hamnar i den absoluta toppen både vad gäller jämförelser av kvalitén på olika kommunala verksamheter och i rankningen av förtroendet för olika samhällsinstitutioner.

Hela 85 procent anser dessutom att biblioteken är viktiga för att ett modernt samhälle ska fungera. Intressant nog gäller det även dem som själva inte använder biblioteken; så mycket som tre av fyra ”icke-användare” anser att biblioteken är viktiga för samhället.

Tre av fyra är dessutom beredda att betala mer skatt om pengarna går till bibliotek.

Bibliotekens geniala ”affärsidé” – att samla kunskap och information av hög kvalitet och göra det tillgängligt för alla utan kostnad – är mer aktuell nu än någonsin nu när vi måste rusta för att ta oss ur krisen.Annons