Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bind skogsnäringen vid skampålen

Annons

Skogsnäringen tänker hugga allt som står utanför reservaten. Dess framfart är kantad av lögner och svek. Påståenden och löften om naturvård saknar trovärdighet. Skogsnäringen utraderar med kallt blod den svenska skogsnaturen.
Skogen var grov och trädstammarna långa när skogsnäringen för 150 år sedan upptäckte att den kunde tjäna pengar på den. Spåren efter den första avverkningen, av jättetallarna, kan fortfarande ses som stubbar övervuxna med lavar och mossor. Innan de avverkades hade de stått där i ca 300 år.
Skogsnäringen lade beslag på Sveriges vanligaste naturtyp och tog sig rätten att sälja den för egen räkning. Skogsnäringen har nu kommit till den punkt då man ser att den tänker utradera urskog och naturskog och helt ersätta dem med plantager. Träden i plantagerna kommer aldrig att uppnå mogen ålder. De kommer att avverkas som barn. Plantageträden kommer att avverkas vid 60 – 110 års ålder ungefär. De kunde ha blivit fem gånger så gamla om de hade fått leva.
Skogsnäringen har utsatts för hård kritik under många decennier och tvingats till viss hänsyn till skogsnaturen. Genom lag och genom certifiering har den motvilligt lämnat ett mindre antal stammar och ett antal mindre sammanhängande skogspartier. De lämnade träden är otillräckliga ersättningar för en förlorad hel skog. De små sammanhängande partierna är också otillräckliga. Ofta innehåller de mycket lite virke och har därigenom lågt värde för den biologiska mångfalden.
När ordern från fabriken kommer händer det att man ”hämtar hem hänsynen”, alltså avverkar träd som sparades vid den senaste avverkningen av hänsyn till naturen. Skogsnäringen kastar lystna blickar även på reservaten, som påstås kunna få högre naturvärden genom att viss andel av deras virkesinnehåll tas ut.
Skogsnäringen avskyr naturvård om den minskar möjligheterna att ta ut säljbart virke.
Vinsterna från denna hundrafemtioåriga smutsiga hantering har hela tiden gått till ägarna. Svenska folket har bara fått den lilla del som har kunnat uttas genom beskattning av bolagen. De anställda har fått lön. Några chefer har blivit rika, men inte majoriteten av de anställda. Aktieägarna har inte gjort några lysande affärer, men i stort sett behållit och något ökat sitt kapital.
Skogsnäringen har snart avskogat hela landet och ersatt skogen med plantager som är vedervärdiga för människor, obeboeliga för hålbyggare, fattiga på sådant virke som specialiserade insekter, svampar, lavar och mossor behöver. Skogsnäringen har fått sin vilja igenom. Den har snart utrotat det ekosystem som var det viktigaste vi hade.
Skogsnäringen har härjat fritt på mer än hälften av Sveriges yta. Den härjar fortfarande fritt och avverkningen av de sista resterna accelererar, speciellt om man mäter den i procent av kvarvarande äldre skog.
Det skogsnäringen lämnar efter sig är en skamfläck, plantager som ingen annan har glädje av än skogsnäringen själv. Skogsnäringen bidrar med tre procent till bruttonationalprodukten. Ska en näring som för så liten nytta med sig få härja fritt på mer än hälften av Sveriges yta? Ska en så ofruktbar näring få utradera en naturtyp? Endast ett fåtal procent kommer undan, de skogar som är satta i reservat. Bind skogsnäringen vid skampålen!
När Skogsindustrierna, som är skogsnäringens branschorgan och talesman, läser denna artikel kommer den att publicera ett svar som påstår att så som vi har beskrivit situationen är det inte alls – det är i själva verket tvärt om. Då får du själv fara ut bland plantagerna och ta reda på vem som har rätt.
Anders Delin, Järbo
Leif Danielson och Eva Brovik, Alafors
Monica Svensson, Bollnäs
Per-Gunnar Jacobsson, Delsbo
Jan Axelsson och Mirjam Ideström, Norrköping
Göran Rönning, Borlänge
Maria Danvind och Ove Källström, Undrom
Margareta Wikström, Rättvik
Maud Granberg, Dala Järna
Bo Karlsson, Katrineholm
Staffan Eckerlo,Uppsala
Thorleif Joelson, Uppsala
Richard Holmqvist och Eva Bååth-Holmqvist, Falun
Toni Berglund, Karlskoga
Barbro Fehrm-Friberg, Örebro
Barbro Alm Englund, Älvängen
Karin och David Häggblad, Åsele
Kasplina Berggren, Alingsås
Lisbeth Karlsson, Alafors
Eva Olsson, Järvsö
Henry Åkerström, Uppsala
Ronny Fors, Bagarmossen
Britt Eklöf, Kumla
Amanda Tas, Hjortkvarn
Åke Blomdahl, Bagarmossen
Staffan Ullström, Örebro

Mer läsning

Annons