Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bli delägare i en bank!

Annons

I dag garanterar staten storbankernas verksamhet. Men vem stöttar småbankerna, som är så viktiga för landsbygden?.

Under lång tid har villkoren för landsbygdsutveckling försämrats trots den kraft och de möjligheter som där finns. Statlig, kommunal och privat service har minskat i stor omfattning och satsningar uteblivit på all slags grundläggande infrastruktur. Sammantaget leder det till att allt fler tvingas flytta till städerna, att allt för få arbetstillfällen skapas på landsbygden, att det är svårt att få lån för byggandet av bostäder eller starta företag.

Alla dessa faktorer påverkar vår gemensamma framtid och självklart vår livskvalitet. Så kan det inte få fortsätta. Vänsterpartiet menar att om landsbygden får grundläggande förutsättningar så kommer det se helt annorlunda ut.

Vi har flera förslag som skulle möjliggöra en god utveckling av landsbygden. Ett av förslagen är tillgången till kapital.

Bankkonkurrensen måste öka så att vi får till stånd en sund kreditgivning på landsbygden. Storbankerna drar sig tillbaka från landsbygden, medan de lokala sparbankerna har till uppgift att stödja lokalsamhällets utveckling. Det ser vi mycket tydligt på de drygt 140 orter där sparbankerna finns lokaliserade. Sparbanken känner sin bygd, de människor som lever där, vilka förutsättningarna är och vilka möjligheter som finns.
Därför vill vi att det ska bli lättare att starta och bli delägare i en lokal sparbank.

Vi föreslår därför att ett nytt sätt att bli delägare i en sparbank ska införas. Det kallas Egenkapitalbevis och är en form av aktie.
Egenkapitalbeviset skiljer sig från en vanlig aktie såtillvida att man inte blir ägare i den meningen att man kan bli riktig ägare i banken och kan styra den eller komma åt dess tillgångar, utan sparbanken fortsätter att bedrivas i stiftelseform. Men Egenkapitalbevis ger en viss avkastning till sin ägare.

Med den aktien kan sedan vem som helst bli delägare i en lokalsparbank och på så sätt kan sparbankens kapital utökas. Då kan de som bor i bygden starkt bidra till sparbankens möjligheter till utlåning för utveckling av bygden, men det kan också underlätta uppstartandet av nya sparbanker.

Vi vill också att det ska införas en sorts statliga uppstartlån för lokala banker. Det tar lång tid för en bank att få ihop ett kapital och genom att staten möjliggör lån till en lägre ränta underlättas igångsättandet av nya lokala banker.

I dag garanterar staten storbankernas verksamhet. Det vore mer rimligt att de såg till att hela Sverige kan leva och stöttade lokala banker som tar ett stort samhällsansvar med lågt risktagande som signum.

Ulla Andersson
Gävleborg, ekonomisk talesperson (V)

Lena Olsson
Dalarna, riksdagsledamot (V)
 

Mer läsning

Annons