Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borg säger nej till EU-pengar

Annons

Arbetslösheten kommer, enligt de senaste prognoserna, att öka kraftigt. Det är därför viktigare än någonsin att investera för att skapa nya jobb och rusta människor för en tuffare arbetsmarknad

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Fonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Regeringen föreslog inför 2011 en ändrad budgeteringsteknik för anslaget för den svenska medfinansieringen med motiveringen att det var en ändring av teknisk natur som inte skall påverka verksamhetens villkor. Men tvärtemot vad regeringen sagt så hävdar nu den myndighet som förvaltar fonden i Sverige, svenska ESF-rådet, att vi går miste om viktiga satsningar för att investera i kompetensutveckling.

ESF-rådet konstaterar i en skrivelse att det med regeringens budgetproposition för 2012, "saknas finansiella förutsättningar för att fullt ut genomföra uppdraget att förvalta socialfonden i Sverige". Närmare 1 miljard kronor bedöms frysa inne och inte kunna utnyttjas. Konsekvensen blir att en stor andel projektansökningar nu måste avslås. Projekt som annars skulle ha använts för kompetensutveckling för anställda och för insatser för dem som står längst från arbetsmarkanden kommer nu inte att förverkligas. Om regeringen har gjort en felbedömning av konsekvenserna av den ändrade budgeteringstekniken anser vi att de måste återkomma med ett nytt förslag

Enligt ESF-rådet innebär de avslag man nu tvingas besluta om; "påtagliga svårigheter att med förtroende åstadkomma efterfrågan på medel till socialfondsprojekt". Värst är situationen för programområde 2, d.v.s. stöd för projekt som bidrar till minskat utanförskap, med fokus på personer som i dag står långt från arbetsmarknaden. Tidigare erfarenheter har visat att, för att kunna hjälpa individer komma tillbaka till, eller närma sig arbetsmarknaden krävs projekt som är aktiva under minst två och ett halvt år. Med minskat beslutsutrymme kan ESF-rådet inte längre utlova en långsiktig finansiering av sådana projekt.

Att sätta människan i centrum är en viktig del av insatserna för att ta Europa ur krisen. Det tycker EU-kommissionen också, som i framtiden vill öka resurserna för aktiva arbetsmarknadsåtgärder, och göra det möjligt för människor att ta sig an framtida utmaningar på arbets¬marknaden. Regeringen håller dock inte med. På ministerrådet har man nyligen blockerat ett förslag som möjliggör EU-stöd för omskolning och hjälp tillbaka till arbetsmarknaden för de löntagare som blivit uppsagda på grund av finanskrisen inom ramen för Globaliseringsfonden. Dessutom driver man i EU att strukturfonderna, inklusive socialfonden, bara ska användas där behoven är störst, dvs. inte i Sverige.

När de borgerliga gick till val 2006 gjorde man det med parollen om att få de människor som stod längst bort från arbetslivet, tillbaka i arbete. Verkligheten har visat att de misslyckats. Dessutom väljer man att förvärra situationen genom att dra undan dessa oerhört viktiga resurser trots att vi står inför en kraftigt ökad arbetslöshet. Vi socialdemokrater vill investera i den kunskapsbaserade ekonomin. Då duger det inte med sänkt krogmoms, det krävs istället resurser för kompetensutveckling och aktiva insatser för jobben.

Raimo Pärssinen
Åsa Lindestam
Per Svedberg
Elin Lundgren

Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg

Mer läsning

Annons