Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags för en rättvis lastbilsskatt

Annons

Under 2010 ökade koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn i Sverige med ca 100 000 ton. Ökningen ligger till största delen på tunga lastbilar. Lastbilstrafiken sliter hårt på vägarna och allt fler lastbilar är även en trafiksäkerhetsfråga. I fyra av tio dödsolyckor är lastbilar inblandade. Bl. a av dessa skäl vill miljöpartiet ha en lastbilskatt.

Lars-Axel Gustavsson från Gävleborgsåkarna skriver i Arbetarbladet 16 oktober om vårt förslag. Vi är helt överens med honom om att det behövs en kombination av tåg och lastbilar för våra transporter. För att järnvägen skall kunna ta emot ännu mer gods behövs stora investeringar. Miljöpartiet vill satsa 100 miljarder mer än regeringen under tio år på tågen. I vår budget föreslår vi bl. a pengar till norra stambanan, godsstråket Gävle - Hallsberg och byggstart för dubbelspår på ostkustbanan Gävle-Sundsvall år 2015. Vi samarbetar gärna med Åkerinäringen i arbetet för dessa spår och fler omlastningsterminaler landet runt.

För att få över mer gods till tåg krävs också rättvisa ekonomiska spelregler. Idag är den miljövänliga järnvägen överbeskattad. Ett tiotal länder i Europa har infört, eller beslutat att införa en avståndsbaserad avgift för tunga fordon, bland annat Tyskland, Polen, Schweiz, Frankrike och Danmark . EU-kommissionen förespråkar också en sådan och vill föra över gods från lastbil till tåg. Även andra partier stöder en avgift och det finns därför goda förutsättningar att få majoritet i riksdagen för denna.

Gustavsson påpekar helt riktigt att det finns många orter dit inga spår når. Miljöpartiets förslag innebär också att lastbilskatten skall vara lägre där båt- eller järnvägsförbindelser saknas. Vårt förslag på lastbilsskatt ger också ökad rättvisa eftersom samtliga tunga fordon som sliter på vägarna då är med och betalar. Idag slipper utländska åkerier helt dessa kostnader, trots att de utländska lastbilarnas marknadsandelar i Sverige var hela 20 procent år 2008 och sedan dess bara fortsatt att öka.

I vårt förslag till lastbilsskatt ingår självklart att de lastbilar som har mindre miljöpåverkan får betala en lägre kostnad än gamla smutsiga lastbilar som påverkar miljö och människors hälsa negativt. På så sätt bidrar en modern lastbilsskatt också till moderniseringen av den svenska lastbilsflottan.

Stina Bergström
Trafikpolitisk talesperson Miljöpartiet de gröna


Bodil Ceballos

Riksdagsledamot för Gävleborg i Riksdagen.

Mer läsning

Annons