Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför ska Moderaterna göra allt för att behålla Hållnäs skola

Annons

Hållnäs skola har alla förutsättningar för att bli en attraktiv skola. Den har aldrig fått rätt förutsättningar från kommunledningen. En liten skola kan ge en trygg miljö där alla känner alla och där respekt för varandras olikheter står i centrum. Det är avgörande för ett gott lärande. Skolan ligger centralt i bygden. Betydelsefull för bygdens framtida utveckling. Skolan har även en låg skadegörelse. 

Moderaterna står för att hela kommunen ska leva. Då behöver de mindre orterna ha kvar sin basservice och inte låta ekonomiska krafter styra mot centralisering. Moderaterna vill ha Hållnäs skola kvar, men det krävs kreativitet och hårt arbete från ansvariga. Vi är beredda på att ta ansvar.

Naturligtvis måste det finnas ett elevunderlag. Elevunderlaget 30-60 elever, men nu till hösten är det endast 28 elever fördelat på F-6. Det ställer stora krav på skolledning och lärare för att ge eleverna en likvärdig utbildning som övriga elever i kommunen samt att uppfylla kraven enligt läroplanen. Fram till nu har man lyckats med uppgiften att ha behöriga lärare, nå kunskapsmålen, ha goda meritvärden och höga resultat på nationella prov.

Skolchefen och styrande politiker har under många år känt till detta med krympande elevunderlag och ett kommande hot om eventuell nedläggning. Man har inte gjort något utan skyller på omständigheterna. Inga barnfamiljer flyttar in till Hållnäs.

Ja det är sant, för var ska de bo?  Även möjligheten att rekrytera nyexaminerade lärare till skolan är svår då det inte finns bostäder. Det går inte att pendla med buss till och från skolan inom rimliga arbetstider, utan det krävs egen bil. Har man egen bil innan man fått sitt första jobb?

Fördelningen av pengarna till skolorna i kommunen måste fördelas på ett sätt så att de mindre skolorna inte missgynnas. Fram till idag fördelas budgeten i huvudsak på antal elever per skola, där skolan får en viss ”skolpeng” för varje elev som ska täcka de flesta kostnader för hela skolans verksamhet. Det är en stor utmaning för lärarna i små klasser att med mindre pengar till undervisningsmaterial hålla samma nivå som de större skolorna med större klasser.

Moderaterna föreslår att barn och utbildningens budget fördelas så att alla kostnader för lokaler, administration och lärarlöner mm per skola är täckta innan skolpengen per elev fördelas, så att förutsättningarna för lärare och elever blir lika oavsett storlek på skola eller klass. Hyreskostnaderna bör ses över så att inte små skolor med lågt slitage och skadegörelse får vara med och bekosta slitage, skadegörelse och utbyggnader på andra skolor. Ge lärare på små skolor samma ekonomiska möjlighet att bedriva bra undervisning och göra skolan mer attraktiv.

Om våra idéer för att rädda Hållnäs skola som kommunal skolverksamhet inte kan genomföras utan skolan lever under ett nedläggningshot, så ska verksamheten konkurrensutsättas. Vi är dock emot en religiös huvudinriktning.

Åsa Sikberg ( M)

Vice ordf Barn- och ungas utskott, Tierp

 

 LÄS fler debattartiklar här:

Replik: Läkarbesök i mobilen är en frihetsrevolution

Dags för bättre Parkinsonvård i Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons