Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De flesta verksamheter

I två insändare har Sjösundas framtid nyligen tagits upp (arbetarbkladet 23 och 25 maj). Den ena spekulerar i att fastigheten skall säljas och den andra utgår från att funktionshindrade inte skall få ”komma ut i solen, se sjön” Bakgrunden är att ärendet diskuterades på senaste sammanträdet med handikappomsorgsnämnden.

Annons


Ärendet har initierats av Tekniska kontoret som undrar ” hur handikappomsorgsnämnden ser på Sjösundas framtida användning”. Tekniska kontoret är den kommunala förvaltning som äger fastigheten. En komplikation i sammanhanget är att verksamhetsansvaret ligger på en nämnd som inte längre finns (socialnämnden).

Under många år ansvarade DHR för Sjösunda. Från 1999 har kommunen varit engagerad. socialförvaltningen eller handikappomsorgsförvaltningen arrangerar bland annat sommar- läger och aktivitetsdagar, främst under sommarhalvåret.

Under de senaste åren har föreningen Gränsland kommit in som aktör och är den som för närvarande ansvarar för huvuddelen av verksamheten. I samtal som har förts med representanter för Gränsland har de sagt sig vilja fortsätta och även utveckla verksamheten vid Sjösunda.

Vid nämndens sammanträde 13 maj diskuterades ärendet på samma sätt som brukar ske i frågor som ligger inom dess ansvar. På sammanträdet beslutades att ”ge förvaltningen i uppdrag att bereda frågan i samarbete med tekniska förvaltningen” – vilket betyder precis det som står, det vill säga ansvarig tjänsteman sammanträffar med olika berörda intressenter och återkommer därefter till nämnden som tar ställning till den framtida verksamheten. Nämndens förslag kommer att lämnas till Kommunfullmäktige för beslut.

Det ligger i både tjänstemäns och politikers uppdrag att kontinuerligt fundera över den verksamhet man är satt att ansvara för.

Ser man i backspegeln har de flesta kommunala verksamheter förändrats och utvecklats över åren.

förvaltningschef,

Patrik Häljerydordförande,

handikappomsorgsnämnden

Peter Olofsson

handikappomsorgsförvaltningen

Mer läsning

Annons