Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Beklaglig retorik från KD om nedläggningen av Linvägens förskola

Annons

Replik till Alexandra Tawaifi (KD), Martina Kyngäs (KD) och Jan Myléus (KD): Varför lägger man ner förskolan trots fulla barngrupper?

På Utbildningsnämndens sammanträde 17 april gavs information att Valbo förskoleområde som enda område i Gävle kommun har överskott av förskoleplatser och prognosen är ett minskande antal barn kommande år. Det har skapat ett behov av att se över organisationen och planeringen av förskolorna i området för att också säkerställa kompetensförsörjningen av barnskötare och förskollärare och inte behöva riskera att minska antalet pedagoger i ett läge när rekryteringen av medarbetare behöver öka inom förskolan. Det är också orsaken till att frågan om Linvägens förskola förts upp på politisk nivå i Utbildningsnämnden.  

Jag är överens med Martina Kyngäs, Jan Myléus och Alexandra Tawaifi, den sistnämnda ledamot i Utbildningsnämnden, att processer med förändringar i verksamheter nära och för barn ska hanteras med omsorg och barnens bästa i fokus. Min uppfattning är att den snabba process där information om byte av förskola delgivits vårdnadshavare innan nämnden tagit ställning varit olycklig och jag är den förste att beklaga att denna process och information brustit.

Politiskt har majoriteten i Utbildningsnämnden reagerat på den snäva tidsplanen och mer beslutsunderlag med konsekvensbeskrivningar samt eventuellt andra möjliga förslag eller alternativ och dess konsekvenser kommer tas fram innan nämnden kan ta ställning. Mer dialog med föräldrar krävs för att säkerställa att alla aspekter och perspektiv kommer nämnden till del inför beslut. Uppdraget är nu att från Utbildning Gävle ta fram ytterligare underlag för att nämnden ska kunna bedöma om denna lösning är aktuell och med anledning av detta bjuder jag och hela nämnden också in till dialog med berörda vårdnadshavare under maj månad.

Det finns ett antal påståenden i debattartikeln från Kristdemokraterna som jag dock behöver bemöta. Kristdemokraterna hävdar att jag som ansvarig politiker inte väger in barnens bästa i nämndens beslut. Detta har jag alltid gjort och kommer alltid att göra. Det är en mycket beklaglig retorik från Kristdemokraterna som dessutom hävdar att jag med iver vill lägga ned förskolor. Det är verkligen ingen hederlig retorik. Mer seriositet krävs än så om man som politiker tar på allvar förskolans utmaningar och hur vi möter dem på bästa sätt för barnens skull.

Gävle Kommun står, precis som alla andra kommuner i Sverige, inför en stor brist på lärare och förskolelärare. I Valbo förskoleområde som helhet saknas flertalet förskolelärare och barnskötare och att klara kompetensförsörjningen i varje förskoleområde och på varje förskola är en helt avgörande fråga för oss både nu och framåt. Det är också därför den nya majoriteten redan några månader in på mandatperioden har gjort riktade insatser till förskola och skola för att ta några första steg i att bli en ännu bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Här lyser Kristdemokraternas egna förslag med sin frånvaro.

Utbildningsnämndens och mitt uppdrag och ansvar är alltid se till barnen och väga in barnperspektivet i våra beslut, att se till medarbetarna och deras förutsättningar till utveckling och en god arbetsmiljö samt att också kunna möjliggöra stabilitet och utveckling genom att ha en ekonomi i balans.

Vi i Majoriteten i Gävle har förövrigt som löfte i vår kommunplan 2019 med utblick inför 2020-2022 att minska barngruppernas storlek. Det löftet avser vi att hålla.

Slutligen, arbetet med en likvärdig skola där bland annat Vallbacksskolan är en del, har det under lång tid funnits en bred politisk samsyn kring. Menar ni och KD något annat nu än vad ni tidigare slutit upp kring? Eller är detta bara ivern att opponera sig och att hitta populistiska poäng?

Evelyn Klöverstedt (L), ordförande Utbildningsnämnden Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons