Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT Gävle demensförening: Hjälpen kan i många fall vara livsavgörande

Gävle Demensförening vill uppmärksamma den fruktansvärda händelsen med den demenssjuke mannen som misstänks ha mördat sin hustru. Detta ska inte ske, skriver debattörerna, som kräver att rutiner uppdateras och att alla som hade kontakt med paret måste ställa sig frågan, vad gick fel, vad kunde gjorts annorlunda?

Annons

Demenssjukdom är en svår palliativ sjukdom som drabbar hela familjen. 90 procent av personerna som drabbas av en demenssjukdom får någon gång beteendemässiga/psykiska symtom som aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. Det orsakar ett stort lidande för den demenssjuka, men även för anhöriga.

Vissa av symtomen är extra besvärliga och svåra att hantera och prata om. Det krävs att yrkesprofessioner har kunskap och förståelse om demenssjukdomar och de anhörigas situation.

När anhörig kontaktar kommunen, primärvården eller regionen för stöd och hjälp, ska den finnas där. Hjälpen kan i många fall vara livsavgörande. Vi har den senaste tiden via media fått ta del av den fruktansvärda händelsen, där en demenssjuk person misstänks ha mördat sin anhörig. Detta ska inte ske. Rutiner måste uppdateras, dammas av och alla som hade kontakt med paret måste ställa sig frågan, vad gick fel, vad kunde gjorts annorlunda?

LÄS OCKSÅ: Misstänkte mördaren inte psykiskt sjuk – kan dömas till fängelse: "Vanligt mönster vid våld i nära relationer"

Gävle Demensförening har en kravlista för en god demensvård i Gävle:

Stöd hela demensresan, från diagnos till omvårdnadsinsatser. Återskapa det gränsöverskridande demensteamet. I de nationella riktlinjerna betonas vikten av ett multiprofessionellt team.

Rätt till utredning. Alla som söker vård för symtom som kan vara en demenssjukdom ska utredas. Primärvården måste få tillräckliga förutsättningar, både i form av kunskap och resurser, för att arbeta med utredning och behandling av personer med demenssjukdom.

Meningsfull vardag. Det är kö till dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Detta ska inte förekomma. När en anhörig eller person med demenssjukdom ansöker om insatsen, ska insatsen beviljas omgående och plats erbjudas. Detta kan vara första steget att våga be om och ta emot stöd från samhället.

Återställ flexibel och biståndsfri anhörigavlösning. För att anhöriga ska bibehålla hälsan krävs snabb och lättillgänglig avlösning, både kortare och längre.

Kontinuitet i omvårdnaden på boenden och i hemtjänsten. Det skapar en trygghet för den som är sjuk och för de anhöriga runt omkring att få möta samma personal.

Omorganisera personalens arbetsuppgifter på boenden. Och/eller öka bemanningen så att personalen hinner umgås, aktivera, sinnesstimulera och arbeta nära de boende.

Yngre personer ska ha rätten att ansöka om LSS insatser. I Gävle har Biståndshandläggarna ett motstånd till att utreda enligt Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade LSS.

Gävle Demensförening genom

Agneta Brinne, ordförande

Karin Andersson, kassör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons