Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Gävleborg är ett småföretagarlän – ge de rätt förutsättningar

Annons

Svenskt Näringsliv har släppt sin ranking av kommunernas företagsklimat. Något som vi vet berör de flesta som arbetar med näringslivsfrågor i regionen.

Vi ser att många kommuner klättrat flertalet placeringar och några som rasat rakt ned i botten. Ingen undersökning är perfekt men den årliga mätningen är viktig och kommunerna bör ta resultatet på allvar som för andra liknande undersökningar är långsiktiga förbättrings- eller försämringstrender viktigare än resultatet för ett enskilt år. För att få en nyanserad bild av läget i kommunen bör politiker och tjänstemän komplettera rankingen med andra undersökningar. Men det mest avgörande är att de själva träffar lokala företagare och diskuterar kommunens styrkor och svagheter.

Många kommuner i länet arbetar redan i dag på ett bra sätt för att förbättra företagsklimatet, men det finns fortfarande flera områden där vi på Företagarna vill se ytterligare förbättring för att stärka småföretagens möjligheter att skapa ännu fler jobb.

Det kan ses som en checklista för politiker och tjänstemän i hela länet:

• Sätt upp konkreta mål för att på så sätt vässa den kommunala servicen gentemot företag. Nya regler ska anpassas efter de små företagen – inte tvärtom. Kommuner bör alltid göra en konsekvensanalys kring vad nya regler innebär för framför allt de mindre företagen.

• De avgifter som tas ut för olika tillstånd ska vara transparenta och tydliga. Alla kommuner bör införa en modell där tillsynsavgifter tas ut efter faktiskt genomförd kontroll, likt Rättviksmodellen.

• Alla kommuner bör erbjuda en lotsfunktion där samordning sker kring enskilda företagsärenden som kräver kontakt med flera olika myndigheter. I den mån det är möjligt bör kommuner även samordna tillsynen för att underlätta för företagaren, så att till exempel miljöfarlig verksamhet och alkoholtillsyn sker vid samma tidpunkt.

• Alla kommuner bör införa en tjänstegaranti om att fatta beslut om tillstånd och bygglov inom en viss tid, samt att tillståndsavgiften minskas eller efterskänks om kommunen inte uppfyller garantin.

• Många små företag upplever problem med osund konkurrens från det offentliga. Alla kommuner bör se över sin verksamhet och säkerställa att konkurrensen är rättvis och sker på lika villkor. Den kommunala upphandlingen ska anpassas för de mindre företagen som idag ofta avstår att lämna anbud på grund av krångel och för stora kontrakt.

• Ett välplanerat transportnätverk och utökat samt välfungerande bredband är avgörande för företagens möjligheter att bedriva verksamhet. Kommuner bör löpande i den fysiska planeringen involvera näringslivet tidigt i processen. När nya detaljplaner tas fram är det viktigt att kommuner planlägger både för nya bostäder, men också för företagsetablering i form av byggbar mark och lokaler och välfungerande möjligheter till leveranser. Här är det även viktigt att kommuner tänker på frågor som rör trygghet och säkerhet för företagare och deras anställda, i form av belysning och eventuell kameraövervakning.

Allting kan alltid bli bättre och det är när kommuner samverkar med näringslivet som de största hindren lättast kan övervinnas. De stora bolagsetableringarna i länet är viktiga och vi ska så klart fira och uppmärksamma etableringar, likt Microsoft i Gävle/Sandviken.

Glöm bara inte bort att 91 procent av Gävleborgs företag drivs småföretagare med färre än tio anställda. Endast en procent av företagen har fler än 50 anställda. För att alla företag ska ges största möjlighet att växa är det avgörande med en god småföretagarpolitik med enkla beslutsvägar, så att de kan fortsätta att skapa 4 av 5 jobb, bidra till vår gemensamma välfärd, framtida tillväxt och bygga vårt samhälle. Gävleborg är helt enkelt ett småföretagarlän! Den insikten måste sitta i väggarna i alla våra 10 kommunhus.

Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel