Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Jag delar inte ditt påstående om att nämnden redan hade bestämt sig"

Annons

Replik till SD och Wanja Delén;

Det är tråkigt att vi inte hade möjlighet att diskutera det du lyfter i din debattartikel på nämnden, då du själv inte deltog, vilket gör att behovet känns extra stort att bemöta flera av dina påståenden som dessvärre inte stämmer.

I Gävle, liksom i hela Sverige, står förskola, skola och hela välfärdssektorn inför stora utmaningar de kommande åren vilket du som kommunalråd och nämnden informerats om vid flertal tillfällen. De demografiska förändringarna där alltfler yngre och äldre behöver ta del att av de ekonomiska resurserna vi har i kommunerna tillsammans med färre i arbetsför ålder påverkar i hög grad tillgången till medarbetare och behovet av att fortsatt arbeta för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Nämndens ledamöter, där du ingår, har informerats om det pågående arbetet som vi har och vad vi kommer att behöva arbeta mer med för att få fler medarbetare till våra förskolor, vilket ger dig god kunskap och bakgrund till varför detta ändå var ett nödvändigt men svårt beslut.

I Utbildningsnämnden har vi ansvar för att säkerställa att samtliga förskolor håller god kvalitet. Vi behöver därför fatta beslut som i förlängningen ger bästa möjliga förutsättningar för att säkra hög kvalitet genom en organisation som är flexibel och kan anpassas utifrån barns behov oavsett förändringar kring behov av antal platser.

Skolan i Gävle har fått ett stort utrymme i den budget vi Majoriteten beslutat om för i år och kommande år vilket jag är mycket glad över. I det ligger ju även en minskning av barngrupperna där vi fortsatt kommer att lägga ett särskilt fokus på de allra yngsta barnen. Detta betyder ändå att vi behöver vara beredda att fördela de resurser vi har på bästa möjliga sätt och där behovet finns, både avseende medarbetare och lokaler. Förändringen på Linvägen gör att vi kan omfördela resurser för att i förlängningen möjliggöra en minskning av barngrupperna.

I nämndens beslut gällande att flytta verksamheten från Linvägen har vi behövt väga in behovet av minskad sårbarhet vid sjukfrånvaro och en ökad bredd kring kompetensen på alla förskolorna, det vill säga att olika kompetenser ska finnas på alla förskolor. Detta har varit en tungt vägande faktor för nämndens beslut.

Jag delar inte ditt påstående om att nämnden redan hade bestämt sig för att, som du uttrycker det, lägga ner verksamheten . Jag har stor respekt för den demokratiska processen och tar inte lättvindigt på svåra beslut vilket detta har varit. Beslut som påverkar människors vardag är aldrig enkla. Till skillnad mot ert agerande att fördröja processen ytterligare har vi tagit ansvar för att det ska fungera på helheten i området utifrån de faktiska och verkliga utmaningar som nämnden behövt ta ställning i. Ansvaret för alla barn i förskolan har i detta vägt tyngre.

Och nej Wanja, jag och en majoritet i nämnden är inte för storskaliga förskolekomplex, som du uttrycker det, men väl fungerade förskolor och skolor med bästa möjliga kvalitativa förutsättningar för att möta både barns och medarbetares olika behov och där våra resurser avseende både personal och ekonomi används optimalt. Vi arbetar för trygga förskolor där olika personella resurser finns för alla våra barns behov.

Så nej Wanja, Vi behöver inte ett annat styre än den majoritet vi har idag med Socialdemokrater, Liberaler, Centerpartister och Miljöpartister som tar ansvaret för Gävle även när svåra beslut behöver fattas.

Evelyn Klöverstedt (L)

Ordförande Utbildningsnämnden Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel