Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Mer sjöfart åt folket – det mår vi och miljön bättre av

Godsvolymerna i landet beräknas öka med 64 procent fram till 2040. Detta kommer påverka även vårt län. Det skapar ett större inflöde av pengar och arbetstillfällen och det är bra! Men det påverkar även vår miljö.

De tre huvudsakliga transportmedlen vi har är väg, järnväg och sjöfart. Och alla behövs. Med hjälp av viss överflyttning mellan transportslagen kan vi bidra till att värna om vår miljö.

Idag sker många långväga transporter på väg. En anledning till det är att det är förhållandevis billigt med lastbilstransporter. Men att skicka tusentals lastbilar från Norrland till Europa med timmer eller stål, innebär en långt större miljöpåverkan än om vi skickat samma last med ett fartyg. För att inte tala om slitaget och trängseln på vägarna.

Att frakta gods via järnväg är ett miljövänligt alternativ om elen till järnvägen kommer från fossilfria källor. Men järnvägsspåren är redan hårt belastade. För att möta efterfrågan med ökade godstransporter på järnväg, skulle stora investeringar behöva göras i nya spår.

Det mest energieffektiva är sjöfart. Sjöfarten är det transportslag som släpper ut minst CO2 per tonkilometer. Ett medelstort containerfartyg som trafikerar Östersjön klarar av en last motsvarande 500 lastbilar. Och sjövägarna finns redan! De behöver inte byggas eller underhållas. De står redo att nyttjas idag – och de är inte överbelastade. Men att denna naturliga utveckling dröjer beror på att det idag är jämförelsevis dyrare att frakta gods via sjöfart. Idag är både väg och järnväg i hög grad skattefinansierad infrastruktur, medan sjöfarten tvingas bära sin egen kostnad. Detta måste förändras om vi ska kunna medverka till att ta hand om vår miljö.

Frågan om transportflöden i relation till hållbarhet har utretts i många år och nu har beslutet fattats. I regeringens nationella godsstrategi står att ”en överföring av gods från land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land.”

Nu måste vi göra det vi beslutat. Med strängare krav på mer miljövänliga transporter i det allt större flödet av gods, ska vi skatta oss lyckliga att vi har en hamn och att den hamnen växer. Gävle Hamn förbereder och lägger grund för att kunna hantera den ökade godsmängden som statens krav på överflytt innebär. Samtidigt som hamnen skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen och bättre ekonomi, så leder sjöfarten bort godstrafik från våra vägar, byar och städer – det mår vi bättre av!

Nu måste även alla andra göra vad som krävs. Staten måste göra sitt i form av styrmedel. Vi behöver konkurrensneutralitet mellan de olika transportslagen genom att finansiera även sjöfartsverkets verksamhet via skattemedel, såsom Trafikverket idag är finansierat via skattemedel. Logistikoperatörerna måste frångå gammal vana och ompröva befintliga logistikupplägg. Industrin måste ställa krav på inte bara att godset ska transporteras, utan hur det görs. Alla måste kavla upp ärmarna och krafttagen måste göras tillsammans. Nu. Det finns inte tid att vänta.

Hans Wahlström (S), styrelseordförande Gävle Hamn AB

Peter Hansson (MP), vice ordförande Gävle Hamn AB

Örjan Larsson (M), andre Vice ordförande Gävle Hamn AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel