Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT Räkna med att stanna inne i sommar – myggplåga väntar!

Annons

Det är stor risk att vi kommer få en sommar utan den nödvändiga bekämpningen av översvämningsmygg.

Det är därför dags att höja ribban. Varför håller våra representanter i riksdagen en så låg profil? Det finns några undantag, men i stort sett är det tyst i samtliga partier.

Föreningen för myggbekämpning anser att det är märkligt att så många riksdagsmän som finns i de drabbade områdena inte höjer sin röst och ser till att det blir ändring. Föreningen manar inte till uppror men föreningen kommer noga följa hur våra riksdagsledamöter arbetar med myggfrågan. Det vore märkligt om en samfälld och gemensam påverkan från alla partier inte skulle åstadkomma resultat. Föreningen har därför för avsikt att varje år redovisa vad våra riksdagsmän gör i myggbekämpningsfrågan. Denna ovisshet som vi lever i kan inte få fortgå år från år.

Föreningen anser att det måste bli ett långsiktigt beslut om medel till bekämpning. Kommunerna har en överenskommelse som rullar från år till år men Naturvårdsverket verkar oförmöget att kunna fatta sådant beslut när det gäller myggbekämpning. Inom andra områden lämnar Naturvårdsverket bidrag år från år.

Endast cirka 3,3 miljoner har beviljats. Detta är medel som kommer från Jordbruksverket. Denna summa, som Isabella Lövin har angett, var redan beviljad tidigare. Det är inte heller 3,3 miljoner som påstås utan snarare endast 2,5 miljoner. Resterande summa måste anskaffas från annat håll enligt de regler som är uppsatta för beviljande av medel från Jordbruksverket. De medel som står till förfogande räcker endast till en bekämpning. Därefter finns det inte mer pengar. Vectobac G, som är inköpt, kommer inte kunna spridas, då det inte finns anslag tillräckligt för helikopterflyget.

Naturvårdsverket har i år inte beviljat pengar till bekämpningen. Naturvårdsverket har angett att eftersom M och KD i sin budget minskat Naturvårdsverkets anslag har man dragit in anslaget för myggbekämpning till förmån för andra enligt Naturvårdsverket angelägna åtgärder. Vi talar här om i runt tal totalt 8 miljoner kronor på ett totalt anslag på 635 miljoner kronor. Det finns säkert angelägna åtgärder som Naturvårdsverket vill prioritera men uppenbarligen anser man att 1,2 procent av detta anslag är för mycket för att befolkningen vid Nedre Dalälven skall kunna ha en dräglig vår, sommar och förhöst. Det är rent ut sagt beklämmande att man förstör för boende, näringsliv och turism, när minskningen av anslaget är hänförligt till särskilt specifika åtgärder, som angivits i den budget som antagits av Riksdagen. Miljöministern låter Naturvårdsverket straffa befolkningen i Nedre Dalälvsområdet för anslag som har minskats. Det är skamligt.

Det är inte bara bristen på anslag som innebär att boende och näringsliv lever i ovisshet varje år. Naturvårdsverket hävdar att bekämpning med Vectobac G är en kortsiktig lösning. Man envisas med att tro att slåtter och bete är en hållbar metod. Från den undersökning av Länsstyrelsen Gävleborg som genomfördes 2013 har det visat sig att slåtter och bete kan reducera mygg med cirka 70 procent. I de myggfällor som har satts ut där myggbekämpning inte skett, är det vanligt att det antal översvämningsmygg som fångas över en natt överstiger 13 000 mygg. En bekämpningsinsats som innebär att 4 000 mygg finns kvar är inte adekvat bekämpning. Ett antal, som också enligt Naturvårdsverket, är olidligt att vistas i.

Eftersom myggorna kan förflytta sig långa sträckor innebär detta att även områden bekämpade med Vectobac G, som ger en bortåt 95 procent bekämpningsgrad blir verkningslös, om dessa områden gränsar till enbart slåttrade eller betade områden. Föreningen motsätter sig naturligtvis inte att älvängar slåttras eller betas. Detta ska dock inte definieras som myggbekämpning utan endast som naturvård. SVA har även kommit med en rapport om förekomsten av översvämningsmygg. Den ger dock inte stöd för att ”alternativa metoder” är tillämpliga. Underlaget som SVA har är alldeles för litet för att kunna komma med en rimlig utvärdering.

Naturvårdsverket anför även att ändrad vattenreglering kan göra att förekomsten av översvämningsmygg kan minska. De forskningsrapporter som det hänvisas till är föråldrade. Enligt Fortum som måste antas ha sakkunskap, är sådana förändringar marginella med de magasin som finns. Dessutom innebär det projekt, som Länsstyrelsen Dalarna genomför, att flödena kommer att stiga för att bevara de unika översvämningsskogar som finns i nedre Dalälvsområdet. Detta kommer med nödvändighet innebära att förekomsten av översvämningsmygg ökar.

Naturvårdsverket har i sin hemställan även angivit att det finns farhågor för att VectoBac G kan innebära skador på den biologiska mångfalden. Inga belägg föreligger, utan dessa farhågor grundas bara på förmodanden. De efterkontroller som gjorts visar inte på någon påverkan. Om Naturvårdsverket verkligen vill veta om det blir några negativa följdverkningar av bekämpning med Vectobac G borde Naturvårdsverket anslå medel till sådan undersökning och inte belasta resonemangen med förmodanden. En sådan undersökning bör göras av en oberoende institution och inte av SVA som lämnat en undersökning som kan ifrågasättas.

För boende och näringsidkare är det inte mindre än en livsnödvändighet att bekämpning av översvämningsmygg görs effektivt och med ett resultat som gör att man kan vistas ute under sommarhalvåret. Naturvårdsverket anger att för årets bekämpning finns det inget alternativ än bekämpning av Vectobac G.

Det återkommande resonemanget om andra bekämpningsmetoder, som starkt kan ifrågasättas, gör att boende och näringsidkare känner en stor osäkerhet för framtiden. Föreningen anser att de slentrianmässiga hänvisningarna till alternativa bekämpningsmetoder utan saklig grund måste upphöra. Det finns annars anledning att ifrågasätta en framtid i området. Det kan innebära en utflyttning från nedre Dalälvsområdet   Den känsla av uppgivenhet och frustration över myndigheterna som fanns innan bekämpning påbörjades måste undvikas.

Ordförande Ingrid Bergman

ordforanden@stickmygg.com

Www.stickmygg.com

 

 

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel