Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Resurser och tillit behövs för att göra äldreomsorgen bättre

Det ska vara tryggt att bli äldre och äldreomsorgen ska rustas för att möta både dagens och framtidens behov. Medarbetarna i äldreomsorgen sliter hårt varje dag under tuffa förutsättningar. Coronapandemin har i hela landet blixtbelyst strukturella brister och det är nu hög tid att alla politiska nivåer tillsammans ser till att bryta denna utveckling och stärka äldreomsorgen.

Även i Gävle kommun ser vi de strukturella brister som finns och vi har flera lärdomar att dra från pandemin. Trots att det kan vara svårt att dra helt färdiga slutsatser mitt i pandemin så är det för oss självklart att ta tag i problem som uppdagas. Det politiska ansvaret är och förblir att ge medarbetare och verksamheter förutsättningar att utvecklas. Det behövs också ett aktivt samspel och kunskapsutbyte för att leda med rätt förutsättningar på rätt nivå. Alla behöver samverka.

Vi ser några områden som är särskilt viktiga att fokusera på. Medarbetarna behöver få bättre förutsättningar och den medicinska kompetensen måste öka. Att arbeta inom äldreomsorgen är ett kvalificerat och komplext arbete och medarbetarna behöver därför ges goda förutsättningar att möta sitt uppdrag. När fler glädjande nog lever allt längre betyder det också att den kommunala vård- och omsorgen behöver stärkas för att bättre kunna möta mer omfattande vård- och omsorgsbehov hos fler. Samtidigt behöver vi också, tillsammans med regionen, en större utbyggnad av till exempel mobila team med olika medicinska kompetenser för att tryggt och samordnat möta större vårdbehov i hemmet.

I majoritetens kommunbudget påbörjas en rad viktiga satsningar för kompetensutveckling. Den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet är en flerårig utbildningssatsning på upp till 17 miljoner kronor för Gävles del, som både syftar till att stärka kompetens och skapa tryggare anställningar. Satsningen möts upp och genomförs lokalt inom Vuxenutbildningen och i dagarna började den första gruppen medarbetare sin utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Vi vill också komplettera äldreomsorgslyftet lokalt med liknande lösningar för att skapa fler vägar till att kunna studera till sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Kommunen som arbetsgivare behöver också säkerställa att alla som arbetar inom äldreomsorgen har fått möjlighet att utveckla de språkkunskaper som krävs för yrket. Därför utökas språkutbildning i svenska för medarbetare i behov av detta.

Vi behöver även stärka utvecklingen av den nära vården och införa fler förebyggande insatser för att både främja och bibehålla hälsa. Ett viktigt område, som försämrats under pandemin är den ofrivilliga ensamheten och den sociala isoleringen många äldre drabbas av. Att utveckla kommunens träffpunkter för seniorer tillsammans med föreningslivet ser vi som en möjlighet för att i högre grad kunna bryta ensamheten efter pandemin.

En nyckel för att lyckas är mer resurser, tillit och handlingsutrymme för välfärdens medarbetare. Under 2021 stärks Omvårdnadsnämndens budget med 91 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor är en direkt riktad satsning från staten. Det är viktiga resurser som vi väl behöver för att kunna göra helt nödvändiga och prioriterade satsningar och vi tvekar inte att ta ytterligare steg om nödvändigt.

Vi är inte vid målet ännu men vi tar krafttag med både ökad finansiering, nytänkande, fler samarbeten och förbättrade villkor och kompetens hos våra medarbetare för att stärka framtidens äldreomsorg. Tillsammans med arbetet för att bli en mer äldrevänlig kommun så sätter vi fokus på seniorernas behov på riktigt.

Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle

Elisabeth Carlson Cederholm (C), ordförande i omvårdnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel