Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Skärp miljökraven för bygget av Norra Brynäs

Den fördjupade översiktsplanen för Norra Brynäs är ett väl genomarbetat och överskådligt dokument, men Vänsterpartiet anser att planen saknar ett tydligt hållbarhetstänk. En hållbar stadsdel innebär att den ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. I planeringsriktlinjerna och de allmänna intressena finns varken skrivningar om ekonomisk hållbarhet eller ekologisk hållbarhet, vilket borde vara en självklarhet när man planerar en ny framtida stadsdel.

LÄS MER: Fullsatt när kommunen bjöd in till möte om nya stadsdelen

I riktlinjen om sociala, jämlika och trygga miljöer, så nämns inte den ekonomiska hållbarheten. Med ekonomisk hållbarhet i detta sammanhang menar Vänsterpartiet att det behövs fler bostäder med rimliga hyror även i nybyggda områden. Även de med lägre inkomster måste kunna efterfråga det som byggs. I arbetet med projektet på näringen, står det att 5 procent av hyresrätterna ska byggas till rimliga hyror. Vänsterpartiet tycker att den andelen ska vara större i planen för Norra Brynäs.

I planeringsriktlinjerna skrivs i två punkter att resurssnåla material och tekniker, återvinningsbara material, energieffektivisering och möjligheten till förnybar energi bör eftersträvas, men det är inte tillräckligt. Att eftersträva något är bra men skapar inga incitament för att det blir så.

Ekologisk hållbarhet innebär att resursanvändandet av naturtillgångar och energi måste kraftigt minska för en hållbar framtid för alla. Det räcker inte med att Gävle kommun ska vara en koldioxidneutral kommun 2035. I det miljöstrategiska programmet kan man dessutom läsa följande. Allt byggande i Gävle kommun nyttjar hållbara material och skapar förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva miljömässigt hållbart samt i byggnadsprojekt inom kommunen väljs material utifrån livscykelanalys. Förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva miljömässigt hållbart skapas för att minimera vatten- och energianvändning, skapa optimal återvinning samt bidra till hållbart resande med mera.

Därför ska planeringsriktlinjernas allmänna skrivningar utökas med en punkt om en ekologiskt hållbar miljö, där tydliga krav på energianvändning, kretsloppstänkande, med mera ska beskrivas.

Byggandet av trähus, passivhus och energipositiva hus ska vara en del av förnyelsen av stadsdelen Norra Brynäs. Även vid ombyggnationer av befintliga bostäder ska den ekologiska hållbarheten vara en del av riktlinjerna.

Biltrafiken ska minimeras så långt det går genom en väl fungerande kollektivtrafik, krav på bilpooler med mera för att minska det egna ägda bilåkandet. Det ska finnas goda möjligheter för laddstationer för elbilar gärna i anslutning till parkeringar och p-hus. Vänsterpartiet har inte tagit ställning i frågan om det ska byggas två nya broar över Gavleån. En kraftigt minskad biltrafik är ett bättre alternativ. Det ska vara möjligt att bo och leva i en centrumnära stadsdel utan att vara bilberoende

Den ekologiska hållbarheten är livsnödvändig så låt den nya stadsdelen Norra Brynäs bli en hållbar stadsdel för framtiden genom att vara ekonomiskt, socialt och hållbar. Ligga i framkant för och leva upp till kravet på att Gävle ska vara en av Sveriges bästa miljökommuner.

Owe Hellberg, ersättare i Ks (V)

Stefan Pettersson, ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel