Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Skydda våra stränder mot exploatering

Alla människor har i dag rätt att promenera, bada och leka vid orörda stränder runt om i landet. Men detta kan snart vara ett minne blott om den nya strandskyddsutredningen blir verklighet.

Den statliga utredningen om strandskyddet presenterades nyligen. Förslaget innebär en omfattande nedmontering av strandskyddet – bland annat genom att kommunerna får möjlighet att avsätta stora områden som ”landsbygdsområden” där strandskyddet upphävs helt eller delvis. Dessutom vill utredningen ta bort det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag och göra det lättare att luckra upp strandskyddet i kust- och skärgårdsområden. Blir förslagen verklighet kommer alla människors tillgång till stränder hotas och växt- och djurlivet drabbas hårt.

Exploateringen av våra stränder pågår hela tiden. Antalet dispenser från strandskyddsreglerna ökar varje år. Byggande på stränderna är en irreversibel process – de orörda stränderna går aldrig att få tillbaka. Många av oss är nog inte medvetna om hur avgörande strandskyddet är för vår tillgång till orörd och vacker natur med välfungerande ekosystem och hög biologisk mångfald. Men vi kommer att märka skillnaden om detta förslag blir verklighet. Då kommer fler stränder att exploateras och det blir svårare att hitta en ostörd strand för bad, friluftsliv och fiske.

Utredningens förslag riskerar att minska den skyddade arealen i Sverige med tiotusentals kvadratkilometer. Detta i en tid då såväl EU som FN ställer krav på världens länder att tvärtom öka sitt naturskydd för att rädda den biologiska mångfalden.

Det kommer också bli svårare att möta klimatförändringarna när ständerna blir bebyggda och inte längre fungerar som naturliga buffertzoner som kan dämpa översvämningar och häftiga regn. Dessutom ger ökade bosättningar nära stränderna risk för ökat näringsläckaget till vattnet. Med bostäder följer avloppsanläggningar som läcker näring, odlingar som läcker näring, gödslade gräsmattor som läcker näring,

Vi menar att det är oansvarigt att upphäva strandskyddet i så stor omfattning som utredningen föreslår. Dessutom är vi kritiska till att utredningen inte lever upp till direktivet och presenterar förslag på hur strandskyddet kan stärkas i exploaterade områden där obebyggda stränder redan är en bristvara.

Vi vill ha ett starkt, generellt strandskydd som värnar natur- och friluftsliv. Eventuella lättnader i strandskyddet ska begränsas till glesbygd och förenas med stränga krav som styr bort från områden med höga naturvärden.

För Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund i Uppsala län

Marianne Kahn, Naturskyddsföreningen Uppsala län

Alf Linderheim, Naturskyddsföreningen Älvkarleby

Inger Lindgren, Naturskyddsföreningen Tierp

Hans Jivander, Naturskyddsföreningen Östhammar

Margaretha Luthman, Naturskyddsföreningen Heby

Adam Wallin, Naturskyddsföreningen Uppsala

Kenneth Gunnar, Naturskyddsföreningen Knivsta

Håkan Nihlman, Naturskyddsföreningen Håbo

Pekka Westin, Naturskyddsföreningen Enköping

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel